lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Lunds universitet övar radioaktivt hot

2012-09-14

Den 22-28 september deltar Lunds universitet i den internationella strålskyddsövningen REFOX 2012 som genomförs på flera platser i Skåne.

Övningen är en av de största i sitt slag och sker i samverkan med våra nordiska grannländer.

Syftet är att i realistisk strålningsmiljö öva den nordiska och nationella strålskyddsberedskapen.

Övningens mål är att samhället ska få bättre förmåga att upptäcka och avvärja strålningshot och att lindra effekterna om en olycka eller ett angrepp med radioaktiva ämnen skulle inträffa.

Lunds universitet deltar genom enheten för medicinsk strålningsfysik vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. Enheten ansvarar för de olika övningsmomenten.

Under handledning från universitetet har även ett tiotal sjukhusfysikerstudenter, främst från Göteborgs universitet, varit behjälpliga med att testa ut de övningsscenarier. Bl.a. ska mätning av radioaktivitet övas, både i byggnader och i terräng.

- Övningen är den mest avancerade hittills. Vi har arbetat intensivt med att göra den så verklighetstrogen som möjligt samtidigt som den ska vara säker både för allmänhet och deltagare, berättar Karl Östlund, biträdande övningsledare och doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö.

De strålkällor som används förekommer i sjukvård och industri, och allmänheten kommer inte i kontakt med dem. Särskilt intensiv är övningen på Revingehed, Björka och Kabusa. Flygplan och helikoptrar kommer att användas.

Förutom deltagarna besöks övningen av observatörer från flera europeiska länder och USA. Totalt beräknas 400 personer på det ena eller andra viset vara involverade i övningen.

Strålsäkerhetsmyndigheten är huvudansvarig, och förutom universitetet deltar bl.a. Försvarsmakten (P7 Revingehed), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Socialstyrelsen, Polisen samt hälso- och sjukvården. Från de nordiska grannländerna deltar bl.a. danska Beredskapsstyrelsen, norska Statens strålevern och finska strålsäkerhetsmyndigheten STUK.

Text: Björn Martinsson