lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Ny professor med intresse för KOL- och astmapatienter

2012-03-12

Lars E. Olsson är sedan början av mars ny professor i medicinsk strålningsfysik på institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö.

Jobbet innebär en återkomst till Lunds universitet för Lars E. Olsson. Han disputerade vid universitetet i början av 1990-talet och han har även arbetat som sjukhusfysiker på SUS i Malmö (f.d. Umas). Senare stopp längs yrkesvägen inkluderar bland annat MD Anderson Cancer Center i Houston, Texas och AstraZeneca i Mölndal.

 

Porträttfoto av Lars E. Olsson. Foto: Björn Martinsson

Lars E. Olsson är ny professor i medicinsk
strålningsfysik vid Lunds universitet.

AstraZeneca är den senaste arbetsplatsen och forskarjobbet där kombinerade Lars E. Olsson med en tjänst som adjungerad professor vid Sahlgrenska i Göteborg (från 2007 och framåt).

Genom att under karriären växla mellan läkemedelsindustrin, hälso- och sjukvården samt universitetsvärlden har han fått många erfarenheter och olika perspektiv på den medicinska strålningsfysiken.  Samtidigt ser han nu framåt att till fullo lägga sin tid på universitetsforskningen:

- Inom läkemedelsindustrin kan forskningsprojekt uppstå och läggas ned i väldigt snabb takt vilket gör att det kan bli en ryckighet. På universitetet hoppas jag kunna bygga upp en mer långsiktig forskning, säger Lars E. Olsson.

Han ser också fram emot att bedriva klinik- och patientnära forskning vid det diagnostiska centrumet på Skånes universitetssjukhus i Malmö, där en modern och funktionell miljö utgör ett plus.

Den egna forskningen handlar bl.a. om att utveckla och förfina diagnostiken av lungorna. Genom vidareutveckling av MR-kameror är målsättningen att kunna undersöka hur enskilda delar av lungan mår med fokus på att hjälpa KOL- och astmapatienter. Planerna är att fortsätta med den forskningen.

Lars E. Olsson lyfter även fram att det Malmö han återvänt till förhoppningsvis innebär nya möjligheter både i forskningen och privat:

- Det är en helt annorlunda stad än när jag lämnade den i slutet på 1990-talet. Malmö högskola, Västra hamnen och integrationen över Öresund har skapat nya förutsättningar.

Lars E. Olsson började den 1 mars och efterträder Sören Mattsson som numera är senior professor.

Text och foto: Björn Martinsson