lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Hon skrev årets avhandling – om läkarstudenters praktik

2012-03-02

Ann-Christin Haffling, läkare och tidigare doktorand vid Lunds universitet, prisas inom kort för årets avhandling i allmänmedicin 2011.

- Väldigt osannolikt! Jag hade absolut inte tänkt på att detta skulle kunna ske, bland annat med tanke på mitt udda ämnesval, är Ann-Christin Hafflings spontana kommentar.

Porträttfoto av Ann-Christin Haffling.

Ann-Christin Haffling

Avhandlingens titel är "Medical students in general practice: students' learning experiences and perspectives from supervisors and patients". 

Den innehåller tre djupstudier kring hur läkarstudenter, handledare och patienter uppfattar den vårdcentralspraktik som ingår på läkarprogrammet, samt en studie om handledarnas bedömning av studenternas kompetens i patientarbetet.

Hur kom det sig att du började forska kring det här ämnet?
- Jag hade under mer än 20 år arbetat som distriktsläkare på Region Skånes vårdcentral i Svedala. Jag ansvarade där för utbildningen av AT- och ST-läkare, och var också handledare för flera studenter. Jag såg och kände att handledningen kan bli bättre, och att det är viktigt för att tillvarata allmänmedicin som specialitet! Men det var faktiskt en yrkeskollega som övertalade mig att göra den första studien.

Sedan ledde det ena till det andra. Hon erbjöds en deltidstjänst på Lunds universitet för att utveckla kurserna i allmänmedicin på läkarprogrammet. Avhandlingen är egentligen en bieffekt av det jobbet, berättar Ann-Christin Haffling.

Är det något av det du kommer fram till i avhandlingen som förvånar dig?
- Ja, bland annat har jag på ett tydligare vis fått upp ögonen för patienternas syn på att möta läkarkandidater. Även om patienterna överlag är positiva så har många samtidigt en hel del tankar och vill inte i alla lägen bli omhändertagna av en läkarkandidat. T.ex. kan de känna att de problem de söker för är alltför privata, eller så verkar studenten alltför osäker i sin roll. Detta är viktig kunskap både för handledare och studenter.

Den 22 mars 2012 reser hon till Luleå för att ta emot hedersutmärkelsen som varje år delas ut av Svensk förening för allmänmedicin. Pristagaren utses av ett särskilt forskningsråd som bedömer samtliga avhandlingar inom ämnet allmänmedicin som publiceras vid svenska universitet och högskolor.

Några nya forskningsprojekt finns inte inplanerade, eftersom Ann-Christin Haffling nyligen bytat yrkesliv mot pensionärsliv med hem, familj och konstnärliga intressen i fokus. Att trappa ner på det yrkesmässiga engagemanget visade sig dock lättare sagt än gjort, så i framtiden – vem vet…

Text: Björn Martinsson
Foto: Privat

Fotnot: Prismotiveringen presenteras i samband med ceremonin den 22 mars.