lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Ledning och kansli

Sommaröppet på kansliet 2018

Observera att mindre justeringar och tillägg kan komma att ske. (Denna version: 180618)

 

Ledning

Porträttfoto av Patrik Midlöv. Foto: Kennet Ruona

Prefekt:
Patrik Midlöv
Tel: 040-39 13 63 , 0730-79 13 63
E-post: patrik.midlov@med.lu.se 
Besöksadress: Clinical Research Centre (CRC), byggnad 92, plan 11, Jan Waldenströms gata 35, Malmö.
Kontakta i första hand Kerstin Troein (se nedan) ang. underskrifter och löpande ärenden.

Prefektsekreterare:
Kerstin Troein
Tel: 040-39 14 00
E-post: Kerstin.Troein@med.lu.se
Besöksadress: Clinical Research Centre (CRC), byggnad 28, plan 11, Jan Waldenströms gata 35, Malmö.

 

Porträttfoto av Holger Luthman. Fotograf: Björn Martinsson

Ställföreträdande prefekt: 
Holger Luthman, forskning och utveckling
Tel: 040-39 11 58 , 070-509 11 58
E-post: holger.luthman@med.lu.se 
Besöksadress: Clinical Research Centre (CRC), byggnad 91, plan 11, Jan Waldenströms gata 35, Malmö.

 

Porträttfoto av Lena Eliasson. Foto: Kennet Ruona

Biträdande prefekt:
Lena Eliasson,forskarutbildning
Tel: 040-39 11 53
E-post: Lena.Eliasson@med.lu.se
Doktorandärenden som gäller underskrifter och inlämning av handlingar - vänligen kontakta i första hand Kerstin Troein (se kontaktuppgifter ovan).
Besöksadress Lena Eliasson: Clinical Research Centre (CRC) byggnad 91, plan 11, Jan Waldenströms gata 35, Malmö

Postadress:
Clinical Research Centre (CRC) 91-11
Box 50332
202 13 Malmö

Internpost:
Clinical Research Centre (CRC) 91-11
HS 36
 

Porträttfoto av Mats Lindström.

 

Biträdande prefekt: 
Mats Lindström, utbildning grund- och avancerad nivå
Tel: 040-33 72 08
E-post: mats.lindstrom@med.lu.se 
Besöksadress: Psykiatriska kliniken,Jan Waldenströms gata 6, plan 7, Malmö.

   

Ledningsgrupp

 
 

Kansli

 

Porträttfoto av Mats Roxendal

Mats Roxendal, administrativ chef
040-39 10 50, 0708-74 85 90, Mats.Roxendal@med.lu.se

Mats är chef för kansliet och har det övergripande ansvaret för institutionens ekonomi. Han ingår också i institutionens ledningsgrupp.

 

Porträttfoto av Harriett Lindahl. Foto: Björn Martinsson

Harriett Lindahl, controller
040-39 10 71, Harriett.Lindahl@med.lu.se

Harriett är stöd och hjälp i ekonomihanteringen till följande forskargrupper:

 • Endokrinologi (Åke Lernmark) 
 • Dermatologi (Cecilia Svedman) 
 • Obstetrik (Martin Stjernquist) 
 • Pediatrik (Helena Larsson) 
 • Pediatrik (Christian Moëll) 
 • Kirurgi (Bengt Lindblad) 

Harriett hjälper även CRC, Clinical Research Centre med ekonomihanteringen. 
 
 

Porträttfoto av Viktoria Petri. Foto: Björn Martinsson

Viktoria Petri, controller
040-39 10 72, Viktoria.Petri@med.lu.se

Viktoria är stöd och hjälp i ekonomihanteringen till följande forskargrupper:

 • Global hälsa (Anette Agardh)
 • Endokrinologi (Corrado Cilio) 
 • Endokrinologi (Olle Melander) 
 • Endokrinologi (Marju Orho-Melander) 
 • Genetisk epidemiologi (Paul Franks) 
 • Kirurgi (Henrik Thorlacius) 
 • Ortopedi (Kristina Åkesson) 
 • Oftalmologi (Boel Bengtsson) 
 • Oftalmologi (Fredrik Ghosh) 
 • Hälsoekonomi (Ulf Gerdtham) 
 • Klinisk minnesforskning (Lennart Minthon) 

Viktoria hjälper även IKVM (Institutionen för klinska vetenskaper) med ekonomihanteringen.

 

Emma Hamrefors Foto: Björn Martinsson

Emma Hamrefors, ekonomiadministratör
040-39 10 47, Emma.Hamrefors@med.lu.se

Emma är stöd och hjälp i ekonomihanteringen till följande forskargrupper:

 • Anestesi (Jonas Åkeson) 
 • Neuroendokrin (Nils Wierup) 
 • Molekylär metabolism (Hindrik Mulder) 
 • Gastroenterologi (Stefan Lindgren) 
 • Endokrinologi (Holger Luthman)
 • Endokrinologi (Martin Ridderstråle) 
 • Endokrinologi (Lena Eliasson) 
 • Epigenetik (Charlotte Ling) 
 • Öron, näsa hals (Ulla Westin) 
 • Allmänmedicin (Patrik Midlöv) 
 • Rättsmedicin (Peter Krantz) 

 

Porträttfoto av Johan Lind. Foto: Björn Martinsson

Johan Lind, ekonomiadministratör
040-39 10 56, Johan.Lind@med.lu.se 

Johan är stöd och hjälp i ekonomihanteringen till följande forskargrupper/projekt:

 • Allmänmedicin (Jan Sundquist) 
 • Allmänmedicin (Kristina Sundquist)
 • Diabetiska komplikationer (Maria Gomez)
 • Epidemiologi (Gunnar Engström) 
 • Endokrinologi (Ola Hansson) 
 • Endokrinologi (Erik Renström) 
 • Epihealth 
 • Exodiab (Erik Renström) 
 • Geriatrik (Sölve Elmståhl)
 • Internmedicin (Peter Nilsson) 
 • Kardiovaskulär forskning (Jan Nilsson) 
 • Nerv- och smärtforskning (Peter Zygmunt)
 • Nutritionsepidemiologi (Emily Sonestedt)
 • Psykiatri (Mats Lindström) 
 • Socialepidemiologi (Juan Merlo) 
 • Socialmedicin (Martin Lindström) 

Johan har specialkunskaper i administration av EU- och NIH-projekt. Han arbetar även med granskning och utformning av vissa typer av kontrakt.

 

Porträttfoto av Sara Tvermoes. Foto: Björn Martinsson

Sara Tvermoes, personalsamordnare
040-39 10 54, 072-719 92 89, Sara.Tvermoes@med.lu.se

Sara arbetar med anställningar och andra personalärenden tillsammans med Claes Moreau.

 

Porträttfoto av Claes Moreau. Foto: Björn Martinsson

Claes Moreau, personaladministratör
040-39 10 55, Claes.Moreau@med.lu.se

Claes arbetar med anställningar och andra personalärenden tillsammans med Sara Tvermoes.

 

Porträttfoto av Marika Hell. Foto: Björn Martinsson

Marika Hell, administratör
040-33 24 28, marika.hell@med.lu.se

Marika handlägger reseräkningar. Hon är på kansliet måndagar (e.m.) tisdagar (f.m. + e.m.) och fredagar (f.m.). Avsteg kan förekomma.

 

Porträttfoto av Kerstin Troein. Foto: Björn Martinsson

Kerstin Troein, prefektsekreterare 
040-39 14 00, Kerstin.Troein@med.lu.se

Kerstin är sekreterare till institutionens prefekt. Vänd dig till Kerstin i prefekt- och doktorandärenden så får du hjälp. Du hittar Kerstin i byggnad 28, plan 11 på CRC.

 

Portrait photo of Björn Martinsson. Photo: Catrine Werder

Björn Martinsson, kommunikatör
040-39 10 60, 072-723 44 99, Bjorn.Martinsson@med.lu.se

Björn erbjuder stöd inom intern och extern kommunikation. Strategi och råd, spridning av resultat, populärvetenskap, webbsidor, nyhetsbrev, media etc.

 

Välkommen till oss på kansliet!

 

Besöks- och postadress hittar du i kolumnen till höger på denna sida.

 

Sök kontaktuppgifter

Adress

Besöksadress: 
Clinical Research Centre (CRC)
Jan Waldenströms gata 35
Hus 92, plan 11 

Internpostadress: 
Hämtställe: 36,
CRC, Jan Waldenströms gata 35
Hus 92, plan 11

Postadress: 
Institutionskansliet för kliniska vetenskaper, Malmö
Clinical Research Centre
Box 50332
202 13 Malmö

Fax: 040-39 10 04

Telefon (vxl):
040-39 10 00