lu.se

Hälsoekonomi

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Hälsoekonomiska programmet

Hälsoekonomi kännetecknas av att nationalekonomiska teorier och metoder appliceras på frågor som rör hälsan. Därigenom omfattar hälsoekonomisk forskning många områden, såsom vad som påverkar hälsa utöver hälso- och sjukvård, vad som påverkar efterfrågan och utbudet på hälso- och sjukvård, hur prioritera mellan läkemedel och behandlingar och hur hälso- och sjukvårdsmarknaden fungerar.

Det Hälsoekonomiska Programmet (HEP), som är ett samarbetsprogram med forskare vid nationalekonomiska institutionen, fokuserar på fyra relaterade områden. Det första området fokuserar på folkhälsoekonomiska frågor som innefattar en del av de mest utmanande folkhälsoproblemen som exempelvis alkohol och tobakskonsumtion samt fetma. Det andra området fokuserar på incitament och organisation inom hälso- och sjukvård, med särskild betoning på blandningen av offentlig-privat sjukvård, incitament i offentlig sjukvård och tillit mellan läkare och patient. Det tredje området betraktar utformningen av hela hälso- och sjukvårdssystem i termer av effektivitet och fördelning. Det fjärde och sista området utvecklar redskap och metoder för ekonomiska utvärderingar av hälsointerventioner och program. Programmet gör både teoretiska och empiriska bidrag och utnyttjar enkät- och registerdata från regionala, nationella och internationella databaser samt experimentella data. HEP deltar också i undervisning av hälsoekonomi för studenter i hälsoekonomi, folkhälsa, epidemiologi och nationalekonomi.

HEP är en del av Health Economics and Management vid Institutet för Ekonomisk forskning på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, och också en del av Centrum för Primärvårdsforskning, Lunds Universitet och Region Skåne. HEP har ett långsiktigt finansiellt stöd från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) och från Region Skåne.

Kontakt

Postadress:

Hälsoekonomi
Medicon Village
223 81 Lund


Besöksadress:

Scheelevägen 2
223 63 Lund