lu.se

Geriatrik

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Utbildning

I läkarlinjens grundutbildning ingår geriatrik under termin 11. Medarbetare från avdelningen medverkar också som föreläsare på andra vårdutbildningar och kurser vid universitet.

Forskarutbildningen vid avdelningen för geriatrik har hittills resulterat i 19 disputationer.

Återkommande anordnas även SK-kurser för läkare, särskilt inom områden akut geriatrik.

Forskarutbildningskurs i gerontologi fanns tidigare vid Lunds universitet, men ges nu av Göteborgs universitet i samverkan med Vårdalinstitutet, se www.vardalinstitutet.net.