lu.se

Geriatrik

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Nutrition

Nutritionsrapporter 

Äldrekost i Malmö, En studie av kostintaget på äldreboenden samt kvalitetsskraven på äldrekosten i Malmö. Margaretha Andren, Vlasta Blabolil, Mats Persson, 2000. Sammanfattning 

Kost- och nutritionsrutiner inom äldreomsorgen i Malmö. Mats Persson, Kristina Stefanovic-Andersson, Kerstin Ulander, 2004 . Rapporten är utgiven i samarbete med FoU-enheten för äldre i Malmö. Sammanfattning 

Nutritionsavhandlingar