lu.se

Geriatrik

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Kontakt

Professor i geriatrik vid LU och verksamhetschef för geriatrik vid SUS
Sölve Elmståhl
Solve.Elmstahl@med.lu.se

Personal 

Postadress
Geriatrik
Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö

Besöksadress
Geriatrik
CRC, Hus 28, plan 13
Jan Waldenströms gata 35
SUS, Malmö

Telefon:
040-39 13 20

Kunskapscentrum för geriatrik
- Region Skånes uppdrag till Geriatrik, Skånes universitetssjukhus, att tillhandahålla ett Kunskapscentrum för geriatrik. Här finns kunskapsbank i geriatrik, kvalitetsregister samt utbildningar inom geriatrik. Målgruppen är främst vårdpersonal.