lu.se

Geriatrik

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

EpiHealth

”Malmö ett epidemiologiskt mecka”

- EpiHealth invigdes i Malmö 6/2-12

lena fogelberg

- Jag vill vara med och bidra till forskningen och tycker också att det är ett bra tillfälle att få veta hur jag egentligen mår, säger Lena Fogelberg och testdeltagare i Epihealth.

Hon är en av de 300 000 invånare mellan 45-75 år som kommer att undersökas i befolkningsstudien som räknas som en av de största i Sverige.
EpiHealth är ett forskningsområde vid Lunds universitet i samarbete med Uppsala universitet vars syfte är att kartlägga hur våra vanliga folksjukdomar uppträder i ett samspel mellan livsstilsfaktorer och gener. Den 6 februari invigdes den nya mottagningen i Malmö, där deltagarna får genomgå en hälsokontroll och svara på frågor om livsstil, arbetsmiljö och sjukdom. Deras prestationsförmåga mäts och genom blodprov analyserar man genetiska förutsättningar.

- Malmö är ett epidemiologiskt mecka med mångårig erfarenhet av flera epidemiologiska studier. Här finns en mångfald av forskargrupper och en stor villighet hos malmöbefolkningen att ställa upp och medverka för att bidra till forskningen, menar Sölve Elmståhl, professor i geriatrik och ansvarig för studien vid Lunds universitet.

Dekanus Gunilla Westergren Thorsson och Hannie Lundgren, forskningschef på Region Skåne var på plats och klippte bandet vid invigningsceremonin.

- Den här typen av studier är av stor betydelse för hur vi ska planera vår framtida vård och omsorg för en allt äldre befolkning, säger Hannie Lundgren.

Text och foto: Åsa Hansdotter

Läs artikel i Sydsvenskan

peter nilsson och soelve elmstaahl ansvariga foer studien
Peter Nilsson och Sölve Elmståhl