lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Forskning

Forskningen vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö har stor bredd, ofta med nära koppling till de kliniska miljöerna vid Skånes universitetssjukhus. Forskningen expanderar, både inom befintliga och nya fält.  Ett 40-tal forskargrupper är knutna till institutionen.

 

Forskargrupper vid institutionen:

 

Allmänmedicin

 

Patrik Midlöv, allmänmedicin och samhällsmedicin
professor och forskargruppchef, 040-391363, 073-079 13 63, Patrik.Midlov@med.lu.se

 

Jan Sundquist, allmänmedicin, psykiatrisk epidemiologi och migration
professor och forskargruppchef, 040-391378, Jan.Sundquist@med.lu.se

 

Kristina Sundquist, allmänmedicin, kardiovaskulär epidemiologi och levnadsvanor
professor och forskargruppchef, 040-391376, Kristina.Sundquist@med.lu.se

 

   

 

Anestesi, intensiv- och akutsjukvård samt smärtbehandling

 

Jonas Åkeson, anestesiologi och intensivvård
professor och forskargruppchef, 040-337453, Jonas.Akeson@med.lu.se

 

 

Barns sjukdomar 

   

Corrado Cilio, cellulär autoimmunitet
professor och forskargruppchef, 040-391127, 070-4330338, Corrado.Cilio@med.lu.se

 

Helena Elding Larsson, pediatrisk endokrinologi
forskargruppchef, 040-337676, 0768-871660, Helena.Larsson@med.lu.se

 

Åke Lernmark, diabetes och celiaki
professor och forskargruppchef, 040-391901, 070-616 4779, Ake.Lernmark@med.lu.se

 

Christian Moëll, preventiv pediatrik
universitetslektor och forskargruppchef, 046-178295, 070-6399440, Christian.Moell@med.lu.se

 

 

Demenssjukdomar

 

Lennart Minthon, klinisk och molekylär minnesforskning
professor och forskargruppchef, 040-335036, Lennart.Minthon@med.lu.se

 

 

Diabetes och endokrinologi

 

Corrado Cilio, cellulär autoimmunitet (se ovan under rubriken Barns sjukdomar)

 

Lena Eliasson, öcellsexocytos
professor och forskargruppchef, 040-391153, Lena.Eliasson@med.lu.se

   

Helena Elding Larsson, pediatrisk endokrinologi (se ovan under rubriken Barns sjukdomar)

 

Paul Franks, genetisk och molekylär epidemiologi
professor och forskargruppchef, 040-391149, Paul.Franks@med.lu.se

 

Maria Gomez, diabetiska komplikationer
professor och forskargruppchef, 040-391058, Maria.Gomez@med.lu.se

 

Ola Hansson, diabetes och endokrinologi
forskargruppchef, 040-39 12 28, Ola.Hansson@med.lu.se

   

Åke Lernmark, diabetes och celiaki (se ovan under rubriken Barns sjukdomar)

 

Charlotte Ling, epigenetik och diabetes
forskargruppchef, 040-391213, 040-391218, Charlotte.Ling@med.lu.se

   

Holger Luthman, medicinsk genetik
professor och forskargruppchef, 040-391158, Holger.Luthman@med.lu.se

 

Hindrik Mulder, molekylär metabolism
professor och forskargruppchef, 040-391023, 0702-926928, Hindrik.Mulder@med.lu.se

 

Marju Orho-Melander, diabetes och kardiovaskulär sjukdom
professor och foskargruppchef, 040-391210, 040-391221 (mobil),  Marju.Orho-Melander@med.lu.se

 

Erik Renström, öcellspatofysiologi
professor och forskargruppchef, 040-391157, 040-391157 (mobil), Erik.Renstrom@med.lu.se

  

 

   

Folkhälsa, socialmedicin och global hälsa

 

Martin Lindström, socialmedicin och hälsopolitik
professor och forskargruppchef, 040-391343, Martin.Lindstrom@med.lu.se

 

Anette Agardh, socialmedicin och global hälsa
professor och forskargruppchef, 040-391338, 0708-337735, anette.agardh@med.lu.se

 

Juan Merlo, socialepidemiologi
professor och forskargruppchef, 040-391329, 070-5092265, Juan.Merlo@med.lu.se

 

 

Geriatrik

 

Sölve Elmståhl, geriatrisk forskning
professor och forskargruppchef, 040-39 13 20, 070-853 86 45, Solve.Elmstahl@med.lu.se

 

   

Gynekologi

 

Per Olofsson, antenatal och intrapartal fosterövervakning
adjungerad professor, 040-332167, 070-5374464, Per.Olofsson@med.lu.se

 

Martin Stjernquist, obstretik och gynekologi
professor och forskargruppchef, 040-33 67 41, 0705-84 68 85 martin.stjernquist@med.lu.se

 

Lil Valentin, gynekologisk och prenatal ultraljudsdiagnostik
professor och forskargruppchef, 040-332149, Lil.Valentin@med.lu.se

 

 

Hjärta och kärl

 

Gunnar Engström, kardiovaskulär epidemiologi
professor och forskargruppchef, 040-391330, Gunnar.Engstrom@med.lu.se

 

Olle Melander, hypertoni och hjärt-kärlsjukdomar
professor och forskargruppchef, 040-391209, Olle.Melander@med.lu.se

 

Jan Nilsson, experimentell kardiovaskulär forskning
professor och forskargruppchef, 040-391230, Jan.Nilsson@med.lu.se

 

Peter M Nilsson, internmedicin
professor och forskargruppchef, 040-33 24 15, 0704-50 34 56, Peter.Nilsson@med.lu.se

 

 

Hudsjukdomar

 

Cecilia Svedman, yrkes- och miljödermatologi
docent och forskargruppchef, 040-33 17 69, 070-918 22 04, Cecilia.Svedman@med.lu.se

 

   

Hälsoekonomi

 

Ulf Gerdtham, hälsoekonomi
professor och forskargruppchef, 040-331969, 046-2224810, 0768-871204, Ulf.Gerdtham@med.lu.se

 

 

Kirurgi

   

Håkan Brorson, plastikkirurgi
docent, 040-332528, Hakan.Brorson@med.lu.se

 

Bengt Jeppsson, mag-tarmkanalens slemhinna
professor, 040-333760, 070-6563760, Bengt.Jeppsson@med.lu.se

 

Jonas Manjer, cancerepidemiologi
professor, 040-33762, 040-331000, Jonas.Manjer@med.lu.se

 

Henry Svensson, plastikkirurgi
adjungerad professor, 040-332522, Henry.Svensson@med.lu.se

 

Henrik Thorlacius, mag-tarmkanalens inflammatoriska sjukdomar
Forskargruppchef och professor, 040-331000, 070-3455150, Henrik.Thorlacius@med.lu.se

 

 

Kost- och näringsforskning

 

Emily Sonestedt, nutritionsepidemiologi
docent, 040-39 13 25, 073-700 71 45, Emily.Sonestedt@med.lu.se

 

 

Kärlsjukdomar

 

Stefan Acosta, kärlkirurgi
professor och forskargruppchef, 040-338093, 0768-871056
stefan.acosta@med.lu.se

 

 

Mag-tarmkanalen

 

Stefan Lindgren, gastroenterologisk forskning och undervisning
professor och forskargruppchef, 040-332306, Stefan.Lindgren@med.lu.se

 

Bodil Ohlsson, gastroenterologisk forskning och undervisning
professor, 040-331000, Bodil.Ohlsson@med.lu.se

 

 

Nerv- och smärtforskning

 

Peter Zygmunt, farmakologi
Professor och forskargruppchef, 046-173359, peter.zygmunt@med.lu.se

 

   

Ortopedi och reumatisk forskning

 

Lennart Jacobsson, reumatologi
adjungerad professor, 040-331000, Lennart.Jacobsson@med.lu.se

 

Magnus Karlsson, osteoporos och idrottsmedicin
professor, 040-331000, Magnus.Karlsson@med.lu.se

 

Kristina Åkesson, klinisk och molekylär osteoporosforskning
professor och forskargruppchef, 040-332370, 070-5614720, Kristina.Akesson@med.lu.se

 

 

Psykiatri

 

Mats Lindström, psykiatri
docent, 040-33 72 08, mats.lindstrom@med.lu.se 

 

 

Rättsmedicin och rättspsykiatri

 

Peter Krantz, rättsmedicin
universitetslektor, 046-333911, 0705-14 80 40, Peter.Krantz@med.lu.se

 

Henrik Anckarsäter, rättspsykiatri
gästprofessor, 031-3437351, Henrik.Anckarsater@med.lu.se 

 

 

Ögon

 

Elisabet Agardh, retinaforskning
professor, 040-337524, 040-391208, Elisabet.Agardh@med.lu.se

 

Boel Bengtsson, glaukomforskning
docent och forskargruppchef, 040-333230, Boel.Bengtsson@med.lu.se

 

 

Öron, näsa och hals

 

Ulla Westin, näsbihålesjukdomar, cancer och livskvalitet
adjungerad universitetslektor och docent, 040-333375, Ulla.Westin@med.lu.se

 

Relaterad information

Läs mer om forskningen på medicinska fakulteten vid Lunds universitet:

Se film om forskning

Om djurförsök

Kontaktuppgifter

Fler kontaktuppgifter till institutionens forskare och medarbetare finns under fliken Kontakt i menyn ovan.

Interiör ljusgård CRC:s laboratorium. Foto: Kennet Ruona