lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper, Malmö

Välkommen till Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM)! Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Lunds universitet och är strategiskt placerad tillsammans med Skånes universitetssjukhus

Här finns patientnära forskningsmiljöer för det 40-tal forskargrupper som är aktiva vid institutionen. Verksamheten spänner över ett brett fält – från molekylärmedicin till ett folkhälsoperspektiv. Delar av forskningen ingår i LUDC - Lunds Universitets Diabetescenter - ett av världens främsta på diabetesforskning.

Institutionen medverkar i två utbildningar som Lunds universitet bedriver i Malmö: masterprogrammet i folkhälsovetenskap samt delar av läkarutbildningen (grundnivå).

Aktuellt


Porträttfoto av Lukas Tomas och Harry Björkbacka. Fotograf: Björn Martinsson
Hjärta-kärl - ny kunskap om hur plack fungerar

2018-04-18 Ny forskning från Lukas Tomas och Harry Björkbacka visar att inflammerade, instabila åderförkalkningsplack har en ämnesomsättning som särskiljer dem från stabila plack. Resultaten visar också på likheter mellan ämnesomsättningen i instabila plack och cancerceller.


Bästa handledaren på läkarprogrammet

2018-04-11 Läkarstudenterna på åttonde terminen i Malmö har utsett Tomasz Dziechciowski, legitimerad läkare, till mottagare av studenternas handledarpris.


Prestigefyllt anslag till Jan Sundquist

jan sundquist
Jan Sundquist. Foto: Bertil Kjellberg

2018-04-09 Professor Jan Sundquist vid institutionen har tilldelats ett av de mest prestigefyllda forskningsanslagen i Europa, ERC Advanced Grant.

Jan Sundquist forskar bland annat på sjukdomsmekanismer och behandling av depression, ångest och stressrelaterade besvär, vanliga tillstånd hos patienterna i primärvården.


Oskar Hansson Wallenberg Clinical Scholar 2018

2018-04-04 Wallenberg Clinical Scholars från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ges till landets främsta kliniska forskare. I årets satsning återfinns professor Oskar Hansson vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. Hans forskning syftar till att hitta markörer som på ett tidigt stadium avslöjar Alzheimers och Parkinsons sjukdomar.


Markör involverad i lymfsystemet kopplas till hjärtsvikt

2018-03-07 Forskaren Yan Borné och hennes kolleger har hittat en ny markör i blodet som kopplas till ökad risk för hjärtsvikt. Det överraskande är att markören inte är involverad direkt i hjärtats funktion, som de flesta tidigare kända markörerna är. Istället påverkar den processer i lymfsystemet.


Forskare föreslår fem olika grupper av diabetes

2018-03-05 En helt ny indelning av diabetessjukdomarna som även förutser risken för allvarliga följdsjukdomar och ger förslag på behandling. Istället för indelningen i typ 1 och typ 2-diabetes föreslår forskare vid Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) fem olika grupper. 
Fynden publiceras i The Lancet Diabetes & Endocrinology.


Avhandling - lätt att missa hjärtsvikt hos KOL-patienter

Porträttfoto av Elzbieta Kaszuba.

2018-02-20 Allmänläkare i primärvården saknar tillräckliga verktyg för att upptäcka och diagnosticera hjärtsvikt bland KOL-patienter.

Elzbieta Kaszuba har disputerat på en avhandling om KOL och hjärtsvikt.


Porträttfoto av Jasmine Brandt.
Avhandling - nya rön om sköldkörteln och bröstcancer

2018-02-14 Sköldkörtelns funktion kan ha betydelse för uppkomst och överlevnad i bröstcancer. Rönen presenteras i en avhandling från forskaren och läkaren Jasmine Brandt.

Hon har bland annat närmare studerat ett antal sköldkörtelhormoner.


Anslag till diabetesforskning

2018-02-06 Andreas Edsfeldt är en av de forskare som nyligen tilldelades forskningsanslaget Junior Diabetes Wellness Grant på 200 000 kronor. Han erhåller anslaget för sitt projekt "Diabetes associated vascular complications caused by impaired efferocytosis, inflammatory resolution and fibrotic tissue repair." 

Även Mototsugu Nagao tilldelas motsvarande anslag för projektet "CD36 as a therapeutic target to improve beta cell function in type 2 diabetes".


Folkhälsoutbildning i topp igen

2018-01-31 Även under 2018 är masterutbildningen i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet populärast. Ny statistik från Universitets- och högskolerådet visar att utbildningen återigen hade flest sökande bland de internationella masterprogrammen vid svenska universitet och högskolor.


Avhandling - bra resultat efter fettsugning vid lymfödem

2018-01-25 Många kvinnor drabbas av lymfödem till följd av bröstcanceroperation. En ny avhandling från Mattias Hoffner vid Lunds universitet ger ytterligare belägg för att operation med fettsugning är en väl fungerande metod som främjar livskvaliteten.

 

Aktuella avhandlingar


Nyhetsarkiv