lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper, Malmö

Välkommen till institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM)! Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Lunds universitet och är strategiskt placerad tillsammans med Skånes universitetssjukhus. 

Här finns patientnära forskningsmiljöer för det 40-tal forskargrupper som är aktiva vid institutionen. Verksamheten spänner över ett brett fält – från molekylärmedicin till ett folkhälsoperspektiv. Delar av forskningen ingår i LUDC - Lunds Universitets Diabetescenter - ett av världens främsta på diabetesforskning.

Institutionen medverkar i två utbildningar som Lunds universitet bedriver i Malmö: masterprogrammet i folkhälsovetenskap samt delar av läkarutbildningen (grundnivå).

Aktuellt


Anslag till studier om äldres hälsa, forskningsanalys och diabetes

2017-11-14 Finns det fler typer av diabetes än de vi känner till idag? Hur kan vi få ut säkrare resultat från stora medicinska befolkningsstudier? Vad betyder blodtrycket för äldres mentala hälsa? Detta är några frågor som kanske kan få svar med hjälp av nya forskningsanslag från Vetenskapsrådet (VR). 


alzheimers sjukdom
Ny studie åskådliggör tidiga Alzheimer-tecken

2017-11-01 I Nature Communications presenterar nu Sebastian Palmqvist och Oskar Hansson vid Lunds universitet nya resultat om var i hjärnan tidiga Alzheimer-tecken uppstår.

Studien visar att det handlar om platser som till stor del sammanfaller med ett av hjärnans viktigaste funktionella nätverk, det som brukar kallas default mode-nätverket.


Demens - äldre fick lägre dos av läkemedel

wattmo
Carina Wattmo

2017-10-20 Äldre personer med Alzheimers sjukdom får lägre doser av bromsmediciner jämfört med yngre. Det framkommer i en långtidsstudie av Carina Wattmo, doktor i medicinsk vetenskap och medicinsk statistiker vid Skånes universitetssjukhus.


Obamacare kan ha påverkat amerikaners tillit

2017-10-11 Införandet av vårdreformen Obamacare i USA kan bidra till att bromsa den sedan länge växande misstron i det amerikanska samhället. Det visar forskning som Giuseppe Nicola Giordano utfört i samarbete med Umeå universitet.


Inget samband mellan vaccin och ökad diabetesrisk

2017-10-10 Det har funnits farhågor att svininfluensavaccinet Pandemrix skulle öka risken för fler autoimmuna sjukdomar än narkolepsi. En ny studie visar dock att vare sig risken för autoantikroppar mot de insulinproducerande betacellerna eller typ 1-diabetes var ökad.


Nya professorer installeras

2017-10-04 Fredagen den 6 oktober är det dags för professorsinstallation vid Lunds universitet. Bland de 25 nyblivna professorerna som ska installeras återfinns Anette Agardh (global hälsa), Oskar Hansson (neurologi/minnesforskning) och Charlotte Ling (diabetesforskning).


Porträttfoto av Elin Isaksson.
Behandling vid njursvikt kan förbättras

2017-10-03 I en avhandling från läkaren Elin Isaksson presenteras flera nya rön som kan bidra till friskare njursviktspatienter efter njurtransplantationer och bisköldkörteloperation.

Ny avhandling om njursvikt, läs mer


Avhandling - socioekonomiskt perspektiv på diabetes

2017-09-24 Ett tidigt insjuknande i typ 1-diabetes har negativ inverkan på socioekonomiska faktorer både tidigt i livet och som vuxen, och utgör en börda för individen såväl som samhället. Det är ett par av slutsatserna i en avhandling från Sofie Persson.


Porträttfoto av Ingrid Siemund. Fotograf: Björn Martinsson
Avhandling - allergi mot aluminium dolt problem

2017-09-18 Brister i nuvarande allergitester för aluminium kan bidra till mörkertal och öka risken för felbehandling. Det framkommer i en ny avhandling från Ingrid Siemund.


Samband mellan kroppslängd och risk för blodpropp

2017-09-08 I en ny studie från Centrum för Primärvårdsforskning har forskare undersökt riskfaktorer för blodproppar. Resultaten visar på ett starkt samband mellan längd och risk för blodpropp.


Möjligt att studera Alzheimers hjärnpåverkan i olika åldrar

Tau-PET Alzheimers sjukdom

2017-08-31 Forskare vid Lunds och Göteborgs universitet åskådliggör nu i bild nya aspekter av Alzheimers sjukdom – något som ökar kunskapen och som kan underlätta framtida diagnostik och behandling.


Om frakturer, fallrisk och olämpliga mediciner

2017-08-30 Annika Kragh Ekstam har i en ny avhandling undersökt förskrivningen bland äldre av läkemedel som ökar risken för fall, i relation till höftfrakturer. Resultaten visar att medicineringen inte är optimal.


Porträttfoto av Ursula Jensen. Foto: Björn Martinsson

Livet efter en fraktur

2017-08-29 Frakturer till följd av bland annat osteoporos stod under tre dagar i centrum när nätverket FFN anordnade konferens i Malmö. Patienternas upplevelse var en av flera aspekter som tog plats i programmet.


Minnesforskare skrev toppciterad artikel

2017-08-14 En av institutionens professorer, Oskar Hansson, ligger bakom en av världens mest citerade artiklar inom geriatrik. Det framkommer i Google Scholars mätning av citeringar under de senaste tio åren.


Möte kring artificiell intelligens och diabetesvård

2017-08-03 Hur kan artificiell intelligens bidra till en bättre, mer jämlik och personcentrerad diabetesvård? Se videoupptagning av seminarium som Lunds universitets diabetescentrum anordnade i Almedalen, Visby.


Substans från broccoli kan bli ny hjälp mot diabetes

anders rosengren
Anders Rosengren. Foto: Johan Wingborg

2017-06-15 En antioxidant – rikligt förekommande i broccoli – kan ha förutsättningar att bli en ny antidiabetisk substans. – Mycket talar för att det här kan bli ett värdefullt tillägg till existerande läkemedel, säger Anders Rosengren, docent vid Göteborgs universitet och även knuten till Lunds universitets diabetescentrum (LUDC).


Avhandling - ökat fokus på förmaksflimmer ger fördelar

2017-06-02 Andelen personer med förmaksflimmer och andra rubbningar i hjärtrytmen ökar i samhället. Att screena för förmaksflimmer och inrätta flimmermottagningar skulle underlätta för såväl sjukvård som den enskilde, det framgår av ny forskning från Terese Lindberg.

Avhandling - äldre och förmaksflimmer

 

Aktuella avhandlingar


Nyhetsarkiv