lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper, Malmö

Välkommen till institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM)! Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Lunds universitet och är strategiskt placerad tillsammans med Skånes universitetssjukhus. 

Här finns patientnära forskningsmiljöer för det 40-tal forskargrupper som är aktiva vid institutionen. Verksamheten spänner över ett brett fält – från molekylärmedicin till ett folkhälsoperspektiv. Delar av forskningen ingår i LUDC - Lunds Universitets Diabetescenter - ett av världens främsta på diabetesforskning.

Institutionen medverkar i två utbildningar som Lunds universitet bedriver i Malmö: masterprogrammet i folkhälsovetenskap samt delar av läkarutbildningen (grundnivå).

Aktuellt


Porträttfoto av Ingrid Siemund. Fotograf: Björn Martinsson
Avhandling - allergi mot aluminium dolt problem

2017-09-18 Brister i nuvarande allergitester för aluminium kan bidra till mörkertal och öka risken för felbehandling. Det framkommer i en ny avhandling från Ingrid Siemund.


Samband mellan kroppslängd och risk för blodpropp

2017-09-08 I en ny studie från Centrum för Primärvårdsforskning har forskare undersökt riskfaktorer för blodproppar. Resultaten visar på ett starkt samband mellan längd och risk för blodpropp.


Möjligt att studera Alzheimers hjärnpåverkan i olika åldrar

Tau-PET Alzheimers sjukdom

2017-08-31 Forskare vid Lunds och Göteborgs universitet åskådliggör nu i bild nya aspekter av Alzheimers sjukdom – något som ökar kunskapen och som kan underlätta framtida diagnostik och behandling.


Om frakturer, fallrisk och olämpliga mediciner

2017-08-30 Annika Kragh Ekstam har i en ny avhandling undersökt förskrivningen bland äldre av läkemedel som ökar risken för fall, i relation till höftfrakturer. Resultaten visar att medicineringen inte är optimal.


Porträttfoto av Ursula Jensen. Foto: Björn Martinsson

Livet efter en fraktur

2017-08-29 Frakturer till följd av bland annat osteoporos stod under tre dagar i centrum när nätverket FFN anordnade konferens i Malmö. Patienternas upplevelse var en av flera aspekter som tog plats i programmet.


Minnesforskare skrev toppciterad artikel

2017-08-14 En av institutionens professorer, Oskar Hansson, ligger bakom en av världens mest citerade artiklar inom geriatrik. Det framkommer i Google Scholars mätning av citeringar under de senaste tio åren.


Möte kring artificiell intelligens och diabetesvård

2017-08-03 Hur kan artificiell intelligens bidra till en bättre, mer jämlik och personcentrerad diabetesvård? Se videoupptagning av seminarium som Lunds universitets diabetescentrum anordnade i Almedalen, Visby.


Substans från broccoli kan bli ny hjälp mot diabetes

anders rosengren
Anders Rosengren. Foto: Johan Wingborg

2017-06-15 En antioxidant – rikligt förekommande i broccoli – kan ha förutsättningar att bli en ny antidiabetisk substans. – Mycket talar för att det här kan bli ett värdefullt tillägg till existerande läkemedel, säger Anders Rosengren, docent vid Göteborgs universitet och även knuten till Lunds universitets diabetescentrum (LUDC).


Avhandling - ökat fokus på förmaksflimmer ger fördelar

2017-06-02 Andelen personer med förmaksflimmer och andra rubbningar i hjärtrytmen ökar i samhället. Att screena för förmaksflimmer och inrätta flimmermottagningar skulle underlätta för såväl sjukvård som den enskilde, det framgår av ny forskning från Terese Lindberg.

Avhandling - äldre och förmaksflimmer

 

Aktuella avhandlingar


Nyhetsarkiv