lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Forskargrupper

Reportage

ANSVARSFÖRDELNING

Stf. prefekt
Mikael Bodelsson
Tel. 046-171942

Bitr. prefekt, GA-ansvarig
Mona Landin-Olsson
Tel. 046-171452

Bitr. prefekt, FU-ansvarig
Karin Jirström
Tel. 046-2220829

Sektionschefer:

Sektion I-II
Bitr. prefekt
Mikael Bodelsson
Tel. 046-171942

Sektion III 
Artur Schmidtchen
Bitr. prefekt
Tel. 046-2224522

Sektion IV 
Måns Magnusson 
Bitr. prefekt
Tel. 046-171796

Sektion V 
Karin Jirström
Bitr. prefekt
Tel. 046-2220829

UNDERSKRIFTER