lu.se

Onkologi och patologi

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Utbildning

Avdelningen för onkologi och patologi medverkar i grundutbildningskurser i onkologi för läkar- och biomedicinprogrammen vid Lunds universitet. Undervisning inom patologi bedrivs huvudsakligen på kurserna patobiologi 1 (termin 4) och patobiologi 2 (termin 5). Därutöver undervisas i neuropatologi på termin 2. Vi anordnar även fristående kurser såsom ISEX-kursen i klinisk tumörbiologi T5. Övriga utbildningar: Undervisning för ST- och specialistläkare, biomedicinare samt neuropsykologer.

Avdelningen har också nära samarbete med Flexibel Utbildning. Där anordnas t ex Allmän onkologi för undersköterskor och barnsköterskor och Strålbehandling för sjuksköterskor.

Forskarutbildning ges i två ämnen; onkologi och patologi. För närvarande har vi 60 doktorander vid avdelningen.

undervisning