lu.se

Onkologi och patologi

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Om avdelningen

Avdelningen för onkologi och patologi vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lund (IKVL) är en del av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och bedriver forskning och laborativ verksamhet på Lunds Universitets Cancer Centrum (LUCC) vid såväl kliniken LUCC/Kampradlab. som på LUCC/Medicon Village.

Avdelningen huserar ett stort antal forskargrupper under de två huvudgrenarna Canceromics och Translational Oncology and Pathology

På avdelningen finns ett utbud av tjänster som kräver särskild sakkunskap eller utrustning. Tjänsterna är samlade under namnet Core Facilities.

Till avdelningen hör även Skånes onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus, inklusive Skånes onkologiska kliniks forskningsenhet (OKFE). Avdelningen för onkologi och patologi har även ett viktigt utbildningsuppdrag och medverkar i såväl grundutbildning som forskarutbildning vid Lunds universitet.

För tillfället är vi strax över 200 medarbetare (professorer, forskare, teknisk personal, doktorander, kliniker, postdoktorer, studenter, m.fl.) som samverkar i olika konstellationer.

Lunds universitet
medicon village
Medicon Village, Lund
kampradhuset
Kampradhuset, oktober 2013.