lu.se

Onkologi och patologi

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Forskning

Avdelningen för onkologi och patologi huserar ett flertal olika forskargrupper under de två huvudgrenarna Canceromics och Translational Oncology and Pathology. Forskningen presenteras under respektive forskargrupps sida. Se högermarginalen eller under forskargrupper i vänstermarginalen, där länkas du sedan till de engelska sidorna.

Forskningskategorier

Epidemiologi
Geografisk utbredning, genetik, miljöfaktorer(lösningsmedel-lymfom; p-piller-bröstcancer; solvanor-melanom: familjär cancer)

Diagnostik 
– Undersökningav nya tumörmarkörer; proteomics
– Släktutredningoch mutationsanalys vid ärftlig cancer
– Positronemissions tomografi (PET)

Prognostik
–  DNA-ploidi,proliferations- samt onk- och supressorgenanalyser med utnyttjande av CGH,FISH, cDNA microarray och proteomics
– Invasivatestmarkörer
– Prediktionav effekt vid hormon-, cytostatika- och strålterapi
– Studieravseende verkningsmekanismer/resistensutveckling
– Tumörbiologiskastudier om angiogenes och stroma

Terapi
– Radionuklid,interstitiell, intrakavitär, intraoperativ och stereotaktisk strålbehandling
– Fotodynamiskdiagnostik och terapi
– Högdoscytostatika och stamcellstransplantation
– Immunterapi(monoklonala antikroppar) med eller utan radionukleidinmärkning
– celluläraeffekter (DNA-skador)
– Multicenterstudier (bröst-, lung-, huvud/hals- och testikelcancer, lymfom och sarkom,colorektal samt gynekologisk cancer)

Vårdforskning
–  Psykosociala faktorer och livskvalitet vid cancerbehandling vid rehabilitering därefter.

Hitta forskningsoutput för Onkologi och patologi, MV på Lunds universitets Forskningsportal

Relaterad information

Forskning