lu.se

Onkologi och patologi

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Välkommen till avdelningen för onkologi och patologi!

Avdelningen för onkologi och patologi vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lund (IKVL) är en del av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Avdelningen bedriver såväl experimentell som klinisk forskning inom ramen för Lunds Universitets Cancer Centrum (LUCC) i Kampradhuset och på Medicon Village.

Inom avdelningen är forskargrupperna verksamma under de två huvudgrenarna Canceromics och Translational Oncology and Pathology. Forskningen presenteras vidare under respektive forskargrupps sida. Multidisciplinär samverkan och translationell forskning är nyckelord vid avdelningen. Forskarna arbetar med kliniska frågeställningar som även analyseras experimentellt i syfte att föra ny kunskap tillbaka till patienten. Vår målsättning är att förbättra framtida diagnostik, behandling och vård av cancerpatienter. 

Forskningen vid avdelningen bedrivs i nära samarbete med Skånes onkologiska klinik inklusive dess kliniska forskningsenhet, Klinisk patologi/Labmedicin Skåne, Skånes Universitetssjukhus. Avdelningen för onkologi och patologi har även ett viktigt utbildningsuppdrag och medverkar i såväl grundutbildning som forskarutbildning vid Lunds universitet.

lu rosa 5060