lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Adjungerade professorer

Isam Atroshi, ortopedi
Johan Bengzon, neurokirurgi
Hans Friberg, anestesiologi och intensivvård
Lennart Greiff, öron-, näs- och halssjukdomar
Mats Jerkeman, klinisk onkologi
Jan Johansson, kirurgi
Mona Landin-Olsson, endokrinologi/klinisk diabetologi
Johan Nilsson, thoraxkirurgi
Ingemar Petersson, försäkringsmedicin, rörelseorganens sjukdomar
Magnus Tägil, ortopedi
Johan Wennerberg, öron-, näs- och halssjukdomar