lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Papareddy och Andréasson nya docenter

2018-06-14

Praveen Papareddy och Kristofer Andréasson är nyblivna docenter vid institutionen. Här presenteras kort deras forskning.

Praveen Papareddy, docent i infektionsmedicin:

praveen papareddy
Praveen Papareddy. Bild: Ravin Kiran Varma Bhongir

Praveen Papareddy arbetar med att identifiera nya biomarkörer och behandlingsstrategier vid bakterieinfektioner. Allvarliga bakterieinfektioner som leder till sepsis är en av de vanligaste orsakerna till att patienter inlagda på sjukhus dör. Med den ökade förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier finns ett stort behov att bättre kunna identifiera patienter med sepsis och även behov av mer effektiv behandling.  

Praveen Papareddy har identifierad flera proteiner som fungerar som biomarkör för inflammation och vävnadsskada i plasma från patienter med allvarlig sepsis. Hans forskning har indikerat att några av dem har antimikrobiella och immunomodulerande aktiviteter och kunde eventuellt användas terapeutiska vid sepsis.


Kristofer Andréasson, docent i reumatologi:

kristofer andreasson
Kristofer Andréasson.

Kristofer Andréasson studerar inflammatoriska och fibrotiserande sjukdomsprocesser i relation till patobiologiska processer i mage och tarm. Till patientgrupperna som studeras hör bland annat Sjögrens syndrom, systemisk skleros och ledgångsreumatism. För patienter med ledgångsreumatism har en prospektiv studie påbörjats där tarmflorans mikrobiologi och immunobiologi studeras i samband med specifik immunmodulerande terapi. Hypotesen är att systemiska manifestationer av reumatologisk sjukdom kan initieras eller moduleras via immunologiska reaktioner i magtarm-kanalen.

Tillsammans med gastroenterolog, docent Jan Marsal, har Kristofer tidigare studerat tarminflammation och tarmflora vid systemisk skleros, och han ser nu fram mot att pröva translationella hypoteser av detta slag framöver.

Intervjuer: KATARINA EHRENBORG