lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Hallå där…

2018-11-08

Vinay Swaminathan, nyrekryterad Wallenberg Molecular Medicine Fellow vid WCMM i Lund, Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Lunds universitet. Du kom till Sverige så sent som för en vecka sedan. Hur känns det att vara i Lund och tillhöra Lunds universitet?

– Väldigt bra. Det var inget svårt beslut att flytta hit och få förmånen att forska vid universitetet; jag gillar forskningsklimatet här som jag lärt känna efter flera års samarbete med Pontus Nordenfelt som forskar inom infektionsmedicin. Jag har redan upplevt ett starkt stöd från WCMM.

Har du varit i Sverige tidigare?

– Jag var i Lund förra året och hälsade på en vän och blev direkt förälskad i staden. Den är internationell, vänliga människor, god mat och här finns ett cancer och immunologiskt forskningscentrum. Dessutom älskar jag era kanelbullar!

vinay swaminathan
Vinay Swaminathan är ny forskare vid WCMM. I minst fyra år ska han forska vid Lunds universitet. Bild: Olle Dahlbäck

Har du upplevt något negativt med staden?

– Ja faktiskt, att bussarna aldrig följer tidtabellen. Men det är jag å andra sidan van vid från Indien, där jag är uppväxt.

Men du är inte född i Indien?

– Nej, jag är född i tyska Gelsenkirchen, uppväxt i New Delhi men har bott i USA i 15 år, i North Carolina och Washington D.C, där jag gjort min post-doc vid NIH.

Vad forskar du om?

– Mitt lab strävar efter att förstå grundläggande mekanismer som våra celler i kroppen använder för att interagera mekaniskt med sin omgivning och hur denna interaktion blir kapad vid tumörer och metastasbildning. Vi kommer att använda nya och kvantitativa ljusmikroskopitekniker samt verktyg från teknik och fysik för att ge oss viktiga insikter i denna process.

Vad är målet med forskningen?

– Genom att gå från molekylär- till cell- och vävnadsskala är vårt långsiktiga mål att upptäcka nya mekanismer och vägar med potential för terapeutiska mål i en bred grupp av cancerformer, inkluderande äggstockscancer, hud- och bröstcancer.  

Du har fått fyra års forskning finansierad vid WCMM, Lunds universitet. Vad händer sedan?

– Nu känns det som att jag skulle kunna tänka mig att stanna här längre, men det beror naturligtvis på vilka forskningsresultat vi når.

OLLE DAHLBÄCK

FAKTA – WCMM, Wallenberg Centre for Molecular Medicine
Det övergripande syftet med WCMM är att stärka svensk molekylärmedicinsk forskning, experimentellt och kliniskt. WCMM forskningscentrum finns förutom i Lund också i Göteborg, Linköping och Umeå. Fokus för forskningscentrumet i Lund ligger på translationella forskningsplattformar inom regenerativ medicin.

  • WCMM:s strategi i Lund är unik genom att inom olika ämnesområde anställa en preklinisk och en klinisk forskare med syftet att stärka translationell forskning
  • Wallenberg centrum för molekylärmedicin (WCMM) i Lund invigdes i oktober 2017 och har fokus på regenerativ medicin – det vill säga att laga eller ersätta skadad vävnad och dess funktion.
  • Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne bidrar med totalt 535 miljoner under en tioårsperiod.
  • Centret ingår i en nationell plan för att återta Sverige till världsledande position inom medicinsk forskning.