lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Mikael Bodelsson får pedagogiskt pris

2018-10-30

Mikael Bodelsson, professor på avdelningen för anestesiologi och intensivvård och överläkare på SUS, får det pedagogiska priset ”Mäster” för sin undervisning på läkarprogrammet.

mikael bodelsson
Mikael Bodelsson. Bild: Kennet Ruona

Priset delas årligen ut av Medicinska Föreningen i Lund-Malmö till personer som utmärkt sig med ”särskilt goda pedagogiska färdigheter, som gör stora insatser och skillnad för studenter inom Medicinska Föreneingens utbildningar”.

Studenternas motivering:

“Mikael är lyhörd till alla studenters idéer och åsikter. Han arbetar efter att studenten står i centrum för lärandet och ger sig inte förrän han är helt införstådd med att studenten i fråga har förstått. När man som student får handledning av Mikael är alltid papper och penna framme och det slutar varje gång med bilder, schematiska teckningar och figurer som på ett tydligt sätt förklarar teorin bakom fenomenen. Vi har också sett att Mikael verkligen kan koppla samman teori och praktik och anpassar sin undervisning till studenten och dennes framtida profession. Han uppmuntrar oss att ta stort ansvar och egna initiativ, vilket gör att vi växer som studenter och framtida biomedicinare/läkare.”

Mikael Bodelsson tar emot priset vid en tillställning den 27 oktober.

OLLE DAHLBÄCK