lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Kvinnliga könshormoner kan ha skyddande effekt mot cancer i bukspottkörteln

2018-04-12

I februari publicerade forskare från institutionen en studie som visar att kvinnliga könshormoner kan ha en skyddande effekt mot cancer i bukspottskörteln. Resultaten är intressanta då användandet av hormoner minskat efter att en studie publicerad i början av 2000-talet visat att de kan öka risken för bröstcancer.

– De bröstcancerformer som visats kunna uppstå till följd av hormonbehandling är ofta mer prognostiskt gynnsamma tumörformer. Cancer i bukspottskörteln är däremot en mycket allvarlig cancerform med kort överlevnad. Kanske är det bättre med en lätt ökad risk för mild bröstcancer om man samtidigt skyddas mot den aggressiva cancern i bukspottskörteln, berättar Gustav Andersson, doktorand och försteförfattare på artikeln publicerad i International Journal of Cancer.

gustav andersson
Gustav Andersson har tillsammans med forskarkollegor studerat om kvinnliga könshormoner kan ha en skyddande effekt mot cancer i bukspottkörteln. Bild: Katarina Ehrenborg

I studien ingick en population på 17 035 kvinnor från Malmö Kost Cancer-databasen. Studien var en uppföljning på en tidigare studie från gruppen där det visats indikationer på att kvinnor verkar vara mer mottagliga för de negativa effekterna av rökning.

– Det väckte funderingar kring om det eventuellt fanns en hormonpåverkan som kunde förklara skillnader mellan könen, säger Gustav Andersson.

Utöver hormonbehandling ingick även användande av p-piller och faktorer kopplade till reproduktion (ålder vid första barn, antal barn, amning, samt ålder vid första menstruation och menopaus).

I kommande studier kommer gruppen att studera sambandet mellan genetiska variationer och den skyddande effekten av kvinnliga könshormoner.

KATARINA EHRENBORG