lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Nya docenter: Elisabet Rodby Bousquet och Pontus Nordenfelt

2018-04-11

IKVL har berikats med två nya docenter. Här presenteras kort deras pågående forskning.

Elisabet Rodby Bousquet, docent i experimentell ortopedi:

Elisabet Rodby Bousquet är leg. sjukgymnast och forskar på personer med cerebral pares med uttalade funktionsnedsättningar och stor risk för kontrakturer och svåra felställningar.

elisabet rodby bousquet
Elisabet Rodby Bousquet. Bild: Anna Bousquet

Forskningen baseras till stor del på registerdata från CPUP, ett uppföljningsprogram för personer med cerebral pares. Studierna syftar till att kartlägga förekomst av felställningar, smärta och andra funktionsnedsättningar och identifiera risk- samt friskfaktorer, att utveckla och utvärdera mätmetoder och undersökningsinstrument som kan användas för screening samt att undersöka behandlingseffekter av olika interventioner.


Pontus Nordenfelt, docent i infektionsbiologi:

Pontus Nordenfelts grupp arbetar med kvantitativ imaging och högupplöst videomikroskopi för att studera tidiga värd-bakterieinteraktioner. Syftet med forskningen är att få mer detaljerad kunskap om dessa interaktioner för att kunna bemöta det stora globala hälsoproblem som bakteriella infektioner och ökad antibiotikaresistens innebär.

pontus nordenfelt
Pontus Nordenfelt. Bild: Lars Owesson

Genom analys av den molekylära sammansättningen på individuella bakterier och människoceller som möts, möjliggörs en direkt koppling mellan receptoraktivitet och antalet molekyler vid varje interaktionsyta. Med denna information är det möjligt att börja klarlägga den molekylära basen för de allra första stegen vid bakteriell patogenes.

Intervjuer: KATARINA EHRENBORG