lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

IKVL-forskare skrev bästa översiktsartikel

2018-03-08

IKVL-forskarna Mårten Annertz och Mats Geijer vid Diagnostisk radiologi och överläkare på Skånes universitetssjukhus, skrev tillsammans med kollegor ”Årets bästa översiktsartikel 2017” i Läkartidningen.

Vad är hemligheten med att lyckas skriva ”Årets bästa översiktsartikel”?

– Ryggsjukdom är en av de tre största sjukdomsgrupperna i det västerländska samhället. Vi behandlar ett stort och brett ämne, inte bara ett strikt radiologiskt problem, som har med allvarliga patientsäkerhetsproblem att göra. Två av medförfattarna skriver ur IVO:s (gamla ansvarsnämndens) perspektiv, eftersom det finns många anmälningsärenden i detta ämne.

Hur känns det att få priset?

– Vi är naturligtvis väldigt glada och hedrade, och för egen del känns det som en bekräftelse på 15 års hårt arbete mot en stelbent konservativ tradition.

maarten annertz ulf nyman mats geijer
Tre av författarna till artikeln i Läkartidningen: (Fr v) Mårten Annertz, Ulf Nyman och Mats Geijer. Bild: Björn Lundin

Vad innehåller artikeln?

– I dagens sjukvård har vi varken tid eller råd att göra inadekvata utredningar. Tiden är förbi då man kunde lägga in patienten 1-2 veckor på sjukhus för att i sakta mak komma fram till en diagnos. Och för radiologins del kan man inte längre börja en utredning med en undersökning som inte ger svar på de väsentliga frågorna, bara för att denna är en tradition sedan förrförra seklet (Wilhelm Conrad Röntgen upptäckte X-strålarna 1895), och subventioneras av det offentliga med ett lägre pris än dess egentliga kostnader.

– I korthet handlar artikeln om att antingen inte göra någon avbildning av ryggen över huvud taget, eftersom det inte behövs, eller att direkt använda den radiologiska metod som kan bekräfta eller avfärda, nog så viktigt, betydelsefull sjukdom.

Författare till artikeln: Mårten Annertz, Mats Geijer, Åke Andrén-Sandberg, Thomas Fridén, Peter Aspelin och Ulf Nyman.

OLLE DAHLBÄCK

Artikeln i Läkartidningen: