lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Hallå där…

2018-03-08

Bo Åkerström, professor i infektionsmedicin och sedan årsskiftet ny avdelningschef vid avdelningen för infektionsmedicin på BMC. Har du acklimatiserat dig i din nya roll?

bo aakerstroem
Bo Åkerström har snabbt kommit in i rollen som avdelningschef på Infektionsmedicin. Bild: Olle Dahlbäck

– Ja, det gick snabbt och lätt att komma in i rutinerna, mycket tack vare avdelningens fantastiska anslagsadministratör Anita Berglund och stor hjälp från Bo Baldetorp och institutionens kansli.

Vad fick dig att tacka ja till arbetet som avdelningschef?

– Den sociala biten var lockande. Jobbet innebär att prata mycket med personalen på avdelningen. Dessutom är åldersprofilen på avdelningen sådan att de flesta forskare befinner sig i början på sin karriär. Jag tycker att det är bättre att jag som har större delen av min karriär bakom mig tar detta uppdrag än någon av de yngre.

Vad ser du som dina viktigaste uppgifter som chef på avdelningen?

– Att kommunicera med alla kontinuerligt, samt att få alla på avdelningen att prata med varandra så mycket som möjligt. Det är inte helt lätt eftersom vi är ett 70-tal anställda där inte alla träffas på daglig basis. Jag ser det som min viktigaste uppgift att skapa en sådan kommunikation.

Hur forskningsintensiva är ni och hur ser ert utbildningsansvar ut?

– Väldigt forskningsintensiva. Avdelningen har producerat ca 70 publikationer per år de senaste åren. Det produceras också en mängd patent och patentansökningar och flera läkemedel är under utveckling som ett resultat av vår forskning. Vi deltar i undervisning på biomedicin-, läkare- och sjuksköterskeprogrammen.

Hur stor del av forskningen är preklinisk?

– Räknat i publikationer och registrerade doktorander är cirka två tredjedelar prekliniska. Det stämmer också på ett ungefär med personalfördelningen.

Avdelningen ingår även i en större forskningsmiljö med 15-20 forskargrupper inom institutionen som framöver kommer att synas under namnet ”Inflammation, Infection and Immunity”. Vad innebär det samarbetet?

– Det är en forskningsmiljö som uppstod redan för 18 år sedan då avdelningen för infektionsmedicin placerades på det nybyggda BMC i Lund tillsammans med andra forskargrupper inom IKVL (Mikael Bodelsson, Arne Egesten, Artur Schmidtchen). Våra forskningsinriktningar ligger ganska nära varandra inom det bredare fältet inflammation, infektion och immunitet och vi har samarbetat alltsedan dess genom att skaffa forskningsanslag, apparatur och anställa personal tillsammans. Samarbetet har under åren genererat gemensamma publikationer, doktorander och uppfinningar.  

Tidigare chefer på avdelningen har bland annat varit professorerna Heiko Herwald, och inte minst under många år, Lars Björck. Har du fått några goda råd om ledarskap av dem?

– Många goda råd! Båda två finns här på avdelningen och jag får många suveräna tips, inte minst genom att de har väldigt god kunskap om allt och alla på avdelningen. Lars Björck och jag började tillsammans som doktorander i samma grupp för drygt 40 år sedan och vi har jobbat sida vid sida sedan dess. Vi pratar om allt.

Du driver även egna forskningsprojekt, vilket är fokus i dessa?

– Mina egna forskningsprojekt har som fokus att 1) hitta nya egenskaper och funktionsmekanismer hos det kroppsegna antioxidationsproteinet alfa-1-mikroglobulin (förkortat A1M), och 2) använda A1M för behandling av oxidationsrelaterade sjukdomar. Jag arbetar också aktivt tillsammans med det lundabaserade läkemedelsföretaget A1M-Pharma AB som utvecklar klinisk behandling av havandeskapsförgiftning och njurskydd vid strålbehandling med sin produkt ROSGard som består av A1M.

Vad blir nästa stora forskningsframsteg inom infektionsmedicin?

– Svårt att säga såklart, men jag hoppas att det snart kommer effektiva och billiga alternativ till dagens antibiotikabehandlingar.

OLLE DAHLBÄCK