lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Högerhjärtats pumpförmåga kvantifierad hos patienter med medfödda hjärtfel

2017-12-21

Sverrir Stephensen, barnkardiolog på Childrens Hospital i Reykjavik, Island, och tidigare på Barnkardiologen i Lund, försvarade på luciadagen sin avhandling ”Right ventricular volume load and function in congenital heart defects”.

Han har i sin avhandling använt magnetkamera för att studera hjärtfunktionen hos patienter med förmaksseptumdefekt och med Fallots tetraologi, två medfödda hjärtfel som leder till ökad volymbelastning på höger sida av hjärtat.

disputation 171213
Sonya Babu-Narayan, opponent från Royal Brompton Hospital i London och nyblivne doktorn, Sverrir Stephensen. Bild: Katarina Ehrenborg

– Vi såg att hos friska personer bidrar skiljeväggen mellan höger och vänster kammare till vänster kammares pumpning. Hos patienter som fått läckage i lungpulsåderklaffen efter operation av Fallots tetraologi var det istället så att skiljeväggen bidrog till höger kammares pumpning. Detta innebär att patienternas hjärta alltså har anpassat sitt sätt att pumpa, berättar Sverrir Stephensen.

Patienter med hål i väggen mellan förmaken, så kallad förmaksseptumdefekt, undersöktes i magnetkamera under samtidigt stress med läkemedlet Dobutamin för att öka hjärtfrekvensen.

– Det visade sig att under fysisk ansträngning minskade mängden blod som gick fel väg i hjärtat. När hjärtfrekvensen ökade var det minskat flöde över förmaksseptumdefekten och ökat flöde till vänster kammare. Ett högt flöde från vänster kammare ut i systemkretsloppet visades korrelera med arbetskapacitet.

KATARINA EHRENBORG