lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

GU-kansli i Blocket underlättar för läkarstudenterna

2017-12-21

Tanken har funnits länge, men nu har ett gemensamt kansli för tre av läkarutbildningens kliniska terminer i Lund äntligen slagit upp dörrarna. En trappa upp, vägg i vägg med sjukhusbiblioteket i Centralblocket, finns sedan några veckor administrationen för terminerna 6, 8 och 9.

– Studenterna får information och sköter det mesta interaktivt via internet, men när de behöver oss så är det inte svårt att hitta hit. Nu sitter vi verkligen mitt i verksamheten.

Utbildningsadministratörerna Eva Körner Muhrbeck och Susanne Claesson är euforiska över de nyrenoverade lokalerna som de arbetar i sedan den 1 november.

– Tidigare satt vi på olika kliniker på sjukhusområdet och det var inte alltid så lätt för studenterna att hitta oss. Det här har blivit bra; nymålat, ljust och fräscht, nya möbler och ny datorutrustning.

gu kansli
Susanne Claesson (t v) och Eva Körner Muhrbeck trivs i det nya GU-kansliet i Blocket. Bild: Olle Dahlbäck

Förutom kontakt med studenter, lärare och kursortsansvariga så består Susannes och Evas vardag till stora delar av planering, hantering och samordning av bland annat scheman, tentamen av olika slag, föreläsare och lokalbokningar. Susanne sköter den övergripande administrationen för terminerna 8-9 och är även ansvarig för ämnena kirurgi och psykiatri. Eva har ansvaret för det administrativa arbetet på termin 6 och är dessutom ViL-samordnare.

– ViL står för verksamhetsintegrerat lärande och är de fyra veckor internmedicin som läkarstudenterna på termin 6 i Lund, Malmö och Helsingborg får tillgodogöra sig ute på sjukhusen. Nytt för år 2018 är att det är fler sjukhus som tar emot dem än tidigare, totalt elva stycken, bl.a. sjukhusen i Karlskrona, Halmstad och Växjö.

Susanne och Eva ser även en annan fördel med att nu sitta integrerat i ett gemensamt grundutbildningskansli för tre av de kliniska terminerna i Lund, ett kansli som tillsammans administrerar 150 läkarstudenter.

– Även om vi arbetar självständigt och ansvarar för administrationen för olika terminer, så kan vi lära av varandra och på så sätt bli effektivare i vårt arbete.

Peter Svensson, professor i koagulationsmedicin och programdirektör för läkarutbildningen, var den som fick idén till ett gemensamt GU-kansli i Lund.

– Organisationen har varit spretig och studenterna har haft svårt att hitta till administrationen som suttit lite här och lite där. Nu har vi väl fungerande noder på BMC, i Helsingborg och för de kliniska terminerna i Lund. Till våren ska även ett gemensamt GU-kansli stå klart på CRC i Malmö. Då har vi fyra noder som fungerar bra och täcker samtliga elva terminer på läkarprogrammet.

Peter Svensson vill passa på att tacka alla som bidragit till att GU-kansliet i Lund nu blivit verklighet.

– Det är många som bidragit, inte minst Lena Gunnarsson som är administrativ chef på Kliniska vetenskaper i Lund, Joanna Oberda, samordnare på BMC Service och Jakob Donnér, ordförande i BMC husstyrelse.

– När diskussionen om ett gemensamt kansli kom upp var jag genast positiv. Det fanns ju enbart fördelar. Studenterna får lättare att hitta till administrationen, administratörerna kan lättare kommunicera med varandra och det innebär ett effektivare sätt att arbeta, säger Lena Gunnarsson.

OLLE DAHLBÄCK