lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Ny docent i molekylär lungbiologi

2017-12-14

Oskar Hallgren, forskare vid sektionen för lungmedicin och allergologi, blev i oktober docent i molekylär lungbiologi vid IKVL. Hans forskning fokuserar på att förstå varför patienter med kroniska lungsjukdomar, såsom lungfibros och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, har försämrad förmåga att reparera sin lungvävnad.

oskar hallgren
Oskar Hallgren, nybliven docent vid IKVL. Bild: Staffan Larsson

Pågående projekt undersöker olika bindvävsmolekylers roll i reparationsprocessen. Oskar Hallgren har tillsammans med sina kollegor utvecklat nya metoder att kunna analysera proteiner och kolhydrater från lungvävnad.

– Med vår nya analysplattform kan vi se att en sorts komplexa kolhydrater, s.k. glykosaminoglykaner, är dramatiskt förändrade vid kronisk lungsjukdom.  Vi har också kunnat se skillnader mellan olika sjukdomar vilket är intressant eftersom patienter med dessa sjukdomar också skiljer i sin reparationskapacitet.

Fortsatt forskning fokuserar på att identifiera de mekanismer som styr omsättningen av dessa bindvävsmolekyler för att bättre kunna förstå hur de påverkar reparation och sjukdomsutveckling. I förlängningen kan dessa projekt bidra med ny kunskap för att identifiera nya läkemedelsmål.

KATARINA EHRENBORG