lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Porträtt: Lena Gunnarsson, IKVL kansli

2017-09-07

Lena Gunnarsson är sedan fem år tillbaka administrativ chef på IKVL:s kansli. Hon har hjälpt till att bygga upp kansliets verksamhet till den vi har idag och arbetar i nära samarbete med prefekten.

– Jag ansvarar för allmän administration, personalhantering och ekonomi. Till exempel har jag ansvar att se till att budgeten är klar i tid och att alla anställningar på IKVL sker enligt regelverket. Till min hjälp har jag våra ekonomer, HR-personal, administratörer och informatör som alla är otroligt proffsiga och effektiva.

lena gunnarsson
Institutionens administrative chef Lena Gunnarsson har full koll på verksamheten vid IKVL och är ett stöd för administratörerna ute i verksamheten. Bild: Olle Dahlbäck

Lena är chef för personalen på IKVL:s kansli, men ute på institutionens olika avdelningar sitter cirka 20 administratörer som hon inte är formell chef för men som hon ändå är tillgänglig för som stöd och hjälp.

– Jag brukar sammankalla alla cirka fyra gånger per år för att se till att de är uppdaterade på vad som gäller inom olika områden. Jag kan också hjälpa till att se över arbetsuppgifter och arbetsbeskrivningar så att arbetet fungerar och personalen mår bra. Ibland händer det att någon har för mycket att göra, då kan jag hjälpa till att flytta över uppgifter till någon annan eftersom jag har en överblick som är svår att ha ute på avdelningarna.

Till Lena kan man komma med olika sorters frågor som rör institutionens och universitetets administration och hur man ska gå tillväga.

– Det finns inga vanliga frågor som jag kan berätta om här. Det kommer nya sorters frågor hela tiden, skrattar Lena.

KATARINA EHRENBORG