lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Avhandling: Hopp för effektivare behandling av knäartros

2017-05-12

Att vara kvinna, överviktig och ha en trasig menisk med sämre lägesplacering ger hög risk för att utveckla knäartros. Ny forskning vid Lunds universitet lyfter fram fler bakomliggande orsaker till en av våra folksjukdomar. Något som kan leda till att effektivare behandling kan sättas in i tid.

Knäet är en av de vanligaste kroppsdelarna att få artros i med smärta och nersatt rörelseförmåga som följd. Ålder och vikt brukar sättas i samband med sjukdomens uppkomst, men även knäskada och för kvinnor den med menopausen avklingande halten av östrogen kan utgöra bakomliggande orsaker.

fan zhang
Fan Zhangs forskning om knäartros kan leda till att effektivare behandling kan sättas in i tid på patienten. Bild: Anna-Mi Wendel

Fan Zhang, ortopedkirurg och nybliven doktor i ortopedi vid Lunds universitet, har närmare undersökt fynd som kan upptäckas innan artrosen bryter ut och hur sambandet ser ut mellan tidiga tecken och sjukdom. Fan Zhang fann att en lägesförändring av menisken ger högre risk för uppkomst av artros.

I leden mellan lårben och skenben finns två stötdämpande broskskivor, menisker. Om dessa skivor kommer ur läge och glider ut över kanten på plattformen för det underliggande skenbenet behöver det inte ge några aktuella besvär. Men när menisken inte längre är på plats att fullödigt kunna skydda lårbenets och skenbenets mötande broskytor så uppstår med tiden skador i brosket vilka ger hög risk för artros. De tidiga defekterna kan inte påvisas i vanlig röntgen, men genom att använda magnetkameraundersökning, MR, går de att spåra.

Fan Zhang har här följt dels hur vanligt det är att menisker med lägesförskjutningar av ett visst slag förebådar utveckling av artros, dels hur vikt och kön är av betydelse i sammanhanget. Han fann att de kvinnor som undersöktes i forskarstudien i högre grad hade menisker i förskjutet läge än vad som var fallet för de undersökta männen. Sedan tidigare är det känt att kvinnor i högre grad än män drabbas av just artros i knäna så här skulle kunna finnas ett samband. Likaså var förekomsten av menisker i icke-gynnsamt läge större hos medelålders kvinnor med övervikt. Sambandet gäller även för andra skador i meniskskivorna såsom bristningar i dessa.

Med hjälp av MR kan förändringar i knäleden avslöjas och ge värdefull information om tidig artros. Fan Zhang har här kunnat konstatera att överviktiga medelålders kvinnor är en riskgrupp för att menisker hamnar ur position vilket senare kan leda till artros i knäleden. Kunskap som ligger till grund för bättre förståelse och på sikt bättre vård tidigt i sjukdomsförloppet.

ANNA-MI WENDEL