lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Ny docent vid IKVL

2017-04-20

Institutionen har berikats med en ny docent i ämnet lungmedicin. Här presenteras kort Magnus Ekströms forskning.

Magnus Ekström, docent i lungmedicin:

Magnus Ekström bedriver klinisk lungforskning med målsättningen att ta fram bättre evidensbaserad behandling av lungsvikt och dyspné.

magnus ekstroem
Magnus Ekström. Bild: Privat

Han arbetar med studier av optimerad syrgasbehandling vid kronisk lungsvikt, förekomst och faktorer som påverkar dyspné i befolkningen och vid svår lungsjukdom, samt bättre mätning och lindrande behandling av dyspné.

Några mindre pågående studier är bland annat kartläggning av risken att insjukna i olika tillstånd såsom hjärt-kärlsjukdom, inflammatoriska sjukdomar och cancer vid svår alfa-1-antitrypsinbrist jämfört med normalbefolkningen samt en jämförelse av risken för brännskador under syrgasbehandling i hemmet mellan Sverige, där rökning är kontraindicerat, med Danmark som har mindre strikt policy gällande rökning.

KATARINA EHRENBORG