lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Ultraljudsundersökning av ärr efter kejsarsnitt för uppskattning av framtida risker

2017-04-20

Efter förlossning med kejsarsnitt finns ett ärr kvar i livmoderväggen som ökar risken för komplikationer både under nästkommande graviditet och vid nästa förlossning.

Anton Baranov är specialist i obstetrik och gynekologi från Ryssland och doktorand inom Erasmus Mundus. Han har i sin avhandling ”Scarred uterus: subsequent pregnancy and delivery” visat att ultraljudsundersökning av kejsarsnittsärr skulle kunna användas för att utvärdera riskerna inför kommande förlossningar.

– Tidigare studier har visat att ultraljudsundersökning hos icke-gravida kvinnor är en tillförlitlig metod för att upptäcka kejsarsnittsärr i livmoderväggen. Om ultraljudsundersökning av kejsarsnittsärr skall användas rutinmässigt måste man veta om olika undersökare har likvärdiga bedömningar. Detta är utforskat och presenterat i en reproducibility studie. Dessutom jämförde vi utseendet på kejsarsnittsärr hos icke-gravida kvinnor och i påföljande graviditet vid 11-14 veckor. Detta ger kunskap om det naturliga förloppet av sonografiskt utseende av kejsarsnittsärr, berättar Anton Baranov.

anton baranov
Anton Baranov är specialist i obstetrik och gynekologi och disputerade vid institutionen den 20 april. Bild: Katarina Ehrenborg

Inom ramen för Erasmus Mundus ingår att doktoranden också gör sex månaders arbete utanför sitt hem-universitet. Anton Baranov genomförde en studie vid universitetssjukhuset i Barcelona där man testat en tidigare publicerad prediktionsmodell. Modellen var baserad på kvinnans ålder, tidigare vaginala förlossningar, BMI, etnicitet och indikation för kejsarsnitt. Eftersom de kliniska rutinerna skiljer sig på olika sjukhus är det viktigt att en prediktionsmodell är baserad på multicenter-studier för att de ska bli kliniskt användbara på mer än ett sjukhus.

– Vi utvärderade även en modell från Storbritannien, som är baserad på ultraljudsparametrar av kejsarsnittsärr, på en svensk population.  Denna modell fungerade inte här i Sverige, vilket troligen beror på att svenska obstetriska riktlinjer skiljer sig från Storbritannien.

KATARINA EHRENBORG

Avhandlingen i LUCRIS: