lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Startskottet för forskning med superkameran

2015-10-07

I samband med Forskningens dag för tio år sedan, då temat var ”Den medicinska bilden”, föddes tanken om att det i Lund i framtiden skulle kunna finnas en supermagnetkamera, en av de kraftfullaste i världen, främst avsedd för forskning och placerad på sjukhusområdet. (IKVL)

I förra veckan blev tanken verklighet. Då fick forskare från hela Sverige nämligen äntligen tillgång till den 44 ton tunga MR-kameran, som kan framställa kroppens anatomiska strukturer i minsta detalj och göra funktionella mätningar av blodflöden i hjärnan.

freddy staahlberg
Freddy Ståhlberg framför ingången till Swedish National 7T Facility på Klinikgatan i Lund. Bilder: Olle Dahlbäck
isabella bjorkman burtscher
Isabella Björkman-Burtscher vid supermagnetkameran som nu står redo för olika forskningsprojekt.

– Det har varit en fantastisk resa från att tanken väcktes till att vi nu står här med en magnetkamera på 7 Tesla (7T). En kamera som efter en lång inkörningsperiod nu är godkänd och driftfärdig för olika forskningsprojekt, säger Freddy Ståhlberg, professor i MR-fysik och centrumchef för Lund University Bioimaging Center, LBIC. Tillsammans med Isabella Björkman-Burtscher, docent vid Lunds universitet och radiolog vid Skånes universitetssjukhus i Lund, har han sett till så att den kraftfulla kameran, som är en nationell resurs för forskargrupper i hela Sverige, nu är placerad i Lund.

– Vi har hela tiden, trots många års arbete med det här projektet, känt ett starkt stöd från alla inblandade ute i landet, inklusive alla forskare. De har aldrig tröttnat utan gett oss sitt stöd under resans gång. Dessutom har stödet från Region Skåne, som ställt upp med byggnader till projektet på sjukhusområdet, varit väldigt viktigt, säger Freddy Ståhlberg när vi träffas i de nya lokalerna på Klinikgatan.

Den tunga kameran lyftes på plats i december i fjol, två år försenad på grund av att en underleverantör till företaget som levererat maskinen, upphörde med sin verksamhet.

– Förseningen var ett bakslag för hela projektet, men nu är vi äntligen igång, säger Freddy Ståhlberg.

Efter en lång inkörningsperiod levererar kameran nu bilder med den höga kvalité man kan förvänta sig och är därmed redo att bistå olika forskningsprojekt från hela landet.

För att få möjlighet att forska på supermagnetkameran krävs godkända ansökningar från ett nationellt forskningsråd samt ett etiskt tillstånd.

– Än så länge har vi tagit emot ett 50-tal intresseanmälningar från hela Sverige, varav ungefär tio formella ansökningar redan genomgått hela ansökningsförfarandet. Inledningsvis är det främst forskningsprojekt som kräver högupplöst avbildning av hjärna och knäleder, men andra områden i kroppen kommer successivt att bli möjliga att avbilda.

Kostnaden för att bedriva projekt med hjälp av kameran är låg.

– Då projektet är finansierat med externa medel går det att hålla kostnaderna på en mycket rimlig nivå. Jag uppskattar att det kostar cirka en tredjedel av vad det skulle kosta att använda en ”vanlig” MR-kamera i sin forskning, säger Freddy Ståhlberg.

infloedes mr angiografi

Högupplöst (0.25x0.3x0.4 mm3) inflödes MR angiografi där hjärnans artärer framställs vita.
Inflödestekniken innebär att man inte ger forskningspersonen / patienten något kontrastmedel, men det vanliga blodflödet i kärlen används för att generera bildkontrasten. 7T tekniken medger med sin höga upplösning bland annat att även små kärl i utkanten av hjärnan kan framställas på ett bättre sätt än med t.ex. kliniska fältstyrkor.


tvaersnittsbilder oever ett knae 7 tesla

Högupplösta (0.3x0.3x1.5 mm3) tvärsnittsbilder över ett knä där t.ex. skelettets interna struktur framträder på ett för en in vivo teknik unikt sätt.

OLLE DAHLBÄCK