lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Statistik allt viktigare för doktorander

2015-03-06

Det ställs allt högre krav på doktoranders kunskaper i statistik. Därför satsar Medicinska fakulteten vid Lunds universitet nu extra på kurser i ämnet på forskarutbildningen. (IKVL)

– Satsningen är välkommen, även om två veckor statistik på fyra år också är i underkant för flertalet doktorander. Men det är i alla fall ett steg i rätt riktning, säger Pär-Ola Bendahl, medicinsk statistiker och lärare på forskarutbildningen.

Forskarutbildningsnämnden (FUN) gav för drygt två år sedan en grupp statistiker vid fakulteten i uppdrag att utvärdera den befintliga statistikutbildningen för doktorander samt att ta fram ett förslag på ny utbildningsmodell. Tidigare har doktoranderna fått en veckas obligatorisk utbildning i medicinsk statistik, men från vårterminen erbjuds istället en introduktionskurs för alla på tre dagar plus en veckas obligatorisk profilerad kurs i antingen; 1) klinisk forskning, 2) epidemiologi och hälsovetenskap eller 3) biomedicin och laboratoriemedicin. Dessutom planeras det på sikt för ett väsentligt utökat utbud av frivilliga kurser på avancerad nivå, exempelvis en kurs i överlevnadsanalys med start i höst.

paer ola bendahl
Pär-Ola Bendahl undervisar i statistik på forskarutbildningen. Bild: Olle Dahlbäck

Den utbildningsmodell i statistik som nu introduceras blir alltså inte samma för alla. Det kommer att finnas möjligheter att lära sig allt från hantering av data från enkätundersökningar och kliniska prövningar till grundläggande hantering och statistisk bearbetning av ”big data”, d.v.s. av extremt stora datamaterial.

Startskottet för de nya kurserna i statistik är den här veckan, då de första 40 doktoranderna går introduktionskursen (Tillämpad statistik 1). Kursen ges på engelska denna vecka och på svenska nästa vecka.  

– Doktoranderna bör gå introduktionskursen så fort som möjligt, helst redan i början av forskarutbildningen, då de tidigt måste börja fundera på hur de ska organisera sina data.

De första två dagarna på introduktionskursen innehåller enklare statistiska principer och beräkningar medan den tredje ägnas åt ”data management”, hur man organiserar forskningsdata i ett projekt.

– Det momentet är nytt och innehåller både teori och praktiska övningar, berättar Pär-Ola Bendahl, som är en av lärarna på introduktionskursen, men också är ansvarig för en av inriktningskurserna, den i ”klinisk forskning”.

– Allt fler vetenskapliga tidskrifter ställer högre krav på de statistiska beräkningar som redovisas i publikationer. Dessutom ska forskare idag kunna kritiskt granska annan forskning inom medicinsk vetenskap, även utanför det egna forskningsfältet. Därför var den här förändringen av statistikkurserna nödvändig.

En annan förändring som Pär-Ola Bendahl uppskattar är att kurserna i statistik på forskarutbildningen från årsskiftet fått en studierektor i Anna Jöud, post dok på avdelningen för arbets- och miljömedicin. Anna sköter alla kontakter med Forskarutbildningsnämnden, lärare och doktorander.

– Det vi saknar nu är lektorat i medicinsk statistik. Idag är flertalet lärare anställda på externa medel med tydligt definierade arbetsuppgifter i sina forskargrupper. Vi undervisar på forskarutbildningen för att vi brinner för detta och lyckligtvis accepterar våra överordnade att vi projektstatistiker, i rimlig omfattning, lånas ut till undervisning, men detta är ingen hållbar lösning i längden.

OLLE DAHLBÄCK