lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Signe Borgquist docent i experimentell onkologi

2012-03-15

Signe Borgquist har av medicinska fakultetsstyrelsen fått förordnande som docent i ämnet experimentell onkologi vid IKVL. (IKVL)