lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Ny rapport kartlägger sexhandeln i Sverige

2012-03-02

Sexhandeln i Sverige flyttar alltmer från stadsgatan till cybergatan. De unga kvinnor som via internet och mobiltelefoni säljer sexuella tjänster har i många fall varit utsatta för övergrepp och andra svåra händelser, men de bemöts ofta med misstro. Deras behov av stöd lyfts fram i rapporten Prostitution i Sverige, som nu läggs fram till Socialstyrelsen. Bakom rapporten står forskare vid Linköpings och Lunds universitet. (IKVL-forskning)