lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Om institutionen

Välkommen till Institutionen för kliniska vetenskaper Lund (IKVL). Institutionen sorterar under Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk respektive preklinisk translationell forskning, utveckling och utbildning.

Institutionens organisation strävar efter kongruens med universitetssjukvården. Verksamheten, d.v.s. forskning och undervisning, är indelad i 31 medicinska ämnesspecifika avdelningar. 

IKVL är delaktig i ett flertal centrumbildningar i samarbete med SUS, Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Naturvetenskapliga fakulteten, för kraftsamling av tvärvetenskaplig profession till nytta för strategiska forskningssatsningar.

Institutionens lärare bidrar till fakultetens olika utbildningsprogram. IKVL bedriver bred forskning och forskarutbildning, med drygt 500 doktorander och cirka 60 doktorsexamina per år. IKVL är Lunds universitets största institution.

Håll dig informerad – prenumerera på IKVLs nyhetsbrev!