lu.se

Medicinsk etik

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Avdelningen för medicinsk etik

Om avdelningen för medicinsk etik

Avdelningen för medicinsk etik bildades 1991. Medicinsk etik ett tvärvetenskapligt forsknings- och undervisningsämne. Syftet med den medicinsk etiska forskningen är att från olika utgångspunkter (analytiskt, kritiskt och historiskt) studera medicinskt beslutsfattande och medicinsk forskning, både de som fattas av individen och på samhällsnivå.

Under de drygt 20 år som avdelningen funnits har det pågått en livaktig och internationell forskning. Bland annat har avdelningens forskare skrivit om frågor som rör graviditet, HLR, kardiologisk forskning, livstestamenten, modeller för etisk beslutsfattande i vården, nedtrappning av vård på IVA, organdonation och transplantation, palliativ vård, paternalism, patientens deltagande i beslut och vaccination.

Aktuellt i Sverige:

  • EU-kommissionen annonserade 30 mars den nya etikgruppen med 15 nya medlemmar, däribland Nils-Eric Sahlin. Etikrådets uppgift är att stödja kommissionen med sin expertis genom att granska och förbättra policy-arbetet i utvecklingen av vetenskap och nya teknologier. Läs mer på EU-kommissionens sida.. Medicinska fakulteten gratulerar Nils-Eric Sahlin här!
  • Med anledning av Lunds universitets 350-årsjubileum höll Nils-Eric Sahlin den 15 februari föreläsningen Var går gränsen i sökandet efter ny kunskap? Se föreläsningen här!
  • Nils-Eric Sahlin deltog i Samtal i Immanuelskyrkan, Att avgå eller stanna - hur tar man bäst ansvar, tillsammans med Sten Heckscher, fd statsråd, rikspolischef, kammarättspresident, utredare, och Sven Britton, professor i infektionssjukdomar, Karolinska Institutet, debattör i Stockholm. Du kan se samtalet här.
  • Baruch Fischhoff hyllas vid 2017 års konferens Society for Judgment and Decision Making (SJDM) i Boston, se här för länk och presentationer från dagen. Fischhoff är sedan länge en forskare som avdelningen samarbetar med, nu framför allt genom det RJ-finansierade programmet Vetenskap och Beprövad Erfarenhet, VBE. Arrangör av hyllningen var Wandi Bruine de Bruin, Univ.of Leeds, också finansierad av VBE. Fischhoff är också utnämnd till Hedersdoktor vid Fakulteten för Humaniora och Teologi nu 2017.
  • Joakim Färdow, doktorand i medicinsk etik, har fått ett stipendium à 50 000 kr från Läkarförbundet. Läs mer om Joakims doktorandprojekt "Etiska problem med fokus på prioriteringsplattformens tillämpning inom svensk sjukvård" här.

Kontakt

Besöksadress 

Sölvegatan 19

BMC I12
 

 Postadress 
 BMC
 221 84 Lund
 

 Telefon 
 Lunds universitets växel:
 046-222 00 00
 

 Receptionen BMC 
 046-222 06 60