lu.se

Medicinens historia

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Enheten för medicinens historia

Medicinens historia är ett ämnesområde som gränsar till både historia och idé- och lärdomshistoria. Genom att lära av historien får man både en större förståelse för samtiden och kanske en aning om vår framtid.
Enheten för medicinens historia bedriver utbildning genom att handleda läkarstudenter för uppsatsskrivning under utbildningens fria moment.

Enhetens forskning bedrivs över ett stort ämnesfält: Från vetenskapshistoria och organisationshistoria till internationella medicinska kontakter och sjukdomsupplevelse.

Aktuellt

Ny bok från Enheten för medicinens historia
Explorations in Baltic Medical History 1850 - 2015 tar avstamp i den medicinhistoriska konferensen Bridging the Baltic som organiserades i Lund hösten 2014. Boken ges ut på Rochester University Press och samlar, i omarbetad form, ett urval av konferensens bidrag.
Redaktörer är Nils Hansson vid Heinrich Heine Universität i Düsseldorf och Jonatan Wistrand vid Enheten för medicinens historia i Lund.
 
https://boydellandbrewer.com/series/rochester-studies-in-medical-history/explorations-in-baltic-medical-history-1850-2015-hb.html

----------------------------

Bengt Lindskogs Pris och stipendier för Medicinhistorisk forskning

Bengt Lindskogs stiftelse är öppna för ansökan. Sista ansökningsdatum 190115.

Intresserade hänvisas till fondens hemsida

https://www.bengtlindskogsstiftelse.se/

----------------------------

Internationellt vetenskapshistoriskt symposium

Symposium: 
Bridging the Baltic Sea: Scandinavian-German contacts in medicine and the sciences during the cold war 

When: 28-30 March, 2019
Where: The Mickeln house at the Heinrich-Heine-University, Duesseldorf, Germany (Alt-Himmelgeist 25, 40589 Düsseldorf)

Organizers:
Department for the History, Philosophy, and Ethics of medicine, Heinrich-Heine-University Duesseldorf, Germany (Dr. Nils Hansson, Thorsten Halling, Prof. Heiner Fangerau)
Department for History of Medicine, Lund University, Sweden (Prof. Peter M Nilsson)

----------------------------

Kontakt

Avdelningschef 
Professor
Peter M Nilsson

Forskningsadministratör
Camilla Key 

Postadress 
Lunds Universitet / IKVL - Enheten för Medicinens Historia
Att: Camilla Key
SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 15 plan 5
205 02 Malmö

Besöksadress (endast besök ej post)
Enheten för medicinens historia
BMC
Klinikgatan 32, Rum D10443a
Lund

Telefon 040 - 33 23 01