lu.se

Logopedi, foniatri och audiologi

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Personal vid Avd f logopedi, foniatri och audiologi

Universitetsanställda 

Helena Andersson (MSc), forskningsadm., leg logoped, studierektor logopedutb.

Lena Asker-Árnason (DMSc), leg logoped, biträdande forskare Hemsida

Jonas Brännström (DMSc), universitetslektor, leg audionom, avdelningschef Hemsida

Bosse Carlsson, utbildningsadministratör

Christina Dravins (MSc), universitetsadjunkt, leg logoped Hemsida 

Kristina Hansson (DMSc), docent, universitetslektor, leg logoped, programdirektör master Hemsida 

Boel Heister-Trygg (MSc), universitetsadjunkt, leg logoped, programdirektör audiologiutb.

Lucas Holm (MSc), amanuens audiologiutb., leg audionom

Ketty Holmström (DMSc), universitetsadjunkt, leg logoped, programdirektör logopedutb. Hemsida

Tina Ibertsson (DMSc), biträdande forskare, leg audionom

Kajsa Johansson (MSc), universitetsadjunkt, leg logoped, bitr programdirektör audiologiutb.

Anders Jönsson (MSc), forskningsingenjör, civilingenjör Hemsida 

Tobias Kastberg (MSc), amanuens audiologiutb., leg audionom

Ingrid Lennart (MSc), universitetsadjunkt, leg audionom

Cecilia Lundström (MSc), adjungerad universitetsadjunkt, leg logoped

Viveka Lyberg Åhlander (DMSc), postdoktor, leg logoped Hemsida 

Anders Löfqvist (PhD), professor emeritus Hemsida 

Ulrika Nettelbladt (PhD), professor emerita, leg logoped Hemsida 

Roland Rydell (DMSc), docent, överläkare, foniater

Birgitta Sahlén (DMSc), professor, leg logoped Hemsida 

Eva-Kristina Salameh (DMSc), adj lektor, leg logoped

Susanne Schötz (PhD), docent, universitetsadjunkt, Hemsida

Eva Wigforss (DMSc), universitetslektor emerita

Doktorander 

Emily Grenner (MSc), doktorand, leg logoped

Suvi Karjalainen (MSc), doktorand, leg logoped

Karolina Löwgren (MSc), doktorand, leg audionom Hemsida

Susanna Whitling (MSc), doktorand, leg logoped Hemsida