lu.se

Logopedi, foniatri och audiologi

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Logopedi, foniatri och audiologi

Vid avdelningen finns tre medicinska vetenskapliga områden representerade; sedan 1971 logopedi och foniatri (språk-, tal- och röststörningar) och sedan 1998 audiologi (hörselstörningar). Avdelningen har ett tjugotal universitetsanställda, samt som timanställda högst kvalificerade logopeder och foniater inom SUS.

Forskningen vid avdelningen är inriktad på olika typer av mänsklig kommunikation och kommunikationsstörningar. Inom logopedi bedrivs främst forskning om normal och avvikande språkutveckling hos barn och inom logopedi/foniatri forskning om röstfunktion samt talmotorik. Den audiologiska forskningen behandlar testmetoder för hörapparater samt hur språk- och tal hos barn och vuxna påverkas av cochleaimplantat. För mer information, klicka på fliken "Forskning" ovan.

Vid avdelningen utbildas studenter för logopedexamen och audionomexamen samt Magister/Masterexamen med inriktning mot audiologi eller logopedi. Se vidare information för studenter och alumni samt uppsatsarkiv under fliken "Studenter".


Logopediskt forum

Tema: Professionsutveckling

Den 6 april, kl 15-17, gästas vi av universitetslektor Ola Fransson från Malmö Högskola. Plats: sal 2 i Blocket, Sjukhusområdet i Lund.

Anmäl dig senast 31 mars till Helena Andersson

Välkomna!


Disputation i klinisk medicin med inriktning logopedi

Den 2 december, 2016, disputerade Susanna Whitling i klinisk medicin med inriktning logopedi.

Avhandlingstitel: Vocal Loading and Recovery

Fakultetsopponent: Associate Professor Jennifer Oates, La Trobe University, Australia

Huvudhandledare: Roland Rydell, Docent, överläkare i laryngologi, foniatri

Betygskommitté: Professor Sten Ternström (röstakustik, KTH), Lektor Jenny Iwarsson (logopedi, Köpenhamns universitet), Adj professor Stellan Hertegård (foniatri, Karolinska institutet)

Ordföranden vid disputationen: Måns Magnusson


Lyssna, förstå och lära i tid

Den 25 augusti 2016 stod vår avdelning som medarrangör av det välbesökta symposiet "Lyssna, förstå och lära i tid". Vi samlar här länkar till sidor där du kan läsa mer om innehåll och medverkandes upplevelser, samt se föredragen via UR play.

Logopedforum 1

Logopedforum 2

Logopedforum 3

Institutionen för kliniska vetenskaper

Föredragen på UR Play


Susanne Schötz har beviljats 4 miljoner från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond för projektet "Melodi i människa–katt-kommunikation".

 
 Katten är ett av våra mest populära sällskapsdjur, och katter används allt oftare i terapi och som sällskap inom vård och utbildning. Därför är det viktigt att vi får en bild av relationen mellan katt och människa, och hur vi kommunicerar med varandra. Syftet med det här forskningsprojektet är att studera människa-katt-kommunikation. Specifikt vill vi undersöka hur melodin (intonationen) varierar i kattens läten när den kommunicerar med människor, och även hur katter uppfattar mänskligt tal med olika röster, melodi och talstil.

susanne med katt

Artikel i Sydsvenskan - Vad katten säger djuren?

Kontakt

Avdelningschef 
Jonas Brännström 
Docent

Ekonom
Anna Lindstén Janson
Tel: 046-178531

Postadress 
Lunds universitet
Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi
Skånes universitetssjukhus
221 85 Lund

Internpost 
Hämtställe 32

Besöksadress 
Lasarettsgatan 21
Universitetssjukhuset i Lund

Telefon 
046-172776

Fax 
046-171732