lu.se

Logopedi, foniatri och audiologi

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Logopedi, foniatri och audiologi

Vid avdelningen finns tre medicinska vetenskapliga områden representerade; sedan 1971 logopedi och foniatri (språk-, tal- och röststörningar) och sedan 1998 audiologi (hörselstörningar). Avdelningen har ett tjugotal universitetsanställda, samt som timanställda högst kvalificerade logopeder och foniater inom SUS.

Forskningen vid avdelningen är inriktad på olika typer av mänsklig kommunikation och kommunikationsstörningar. Inom logopedi bedrivs främst forskning om normal och avvikande språkutveckling hos barn och inom logopedi/foniatri forskning om röstfunktion samt talmotorik. Den audiologiska forskningen behandlar testmetoder för hörapparater samt hur språk- och tal hos barn och vuxna påverkas av cochleaimplantat. För mer information, klicka på fliken "Forskning" ovan.

Vid avdelningen utbildas studenter för logopedexamen och audionomexamen samt Magister/Masterexamen med inriktning mot audiologi eller logopedi. Se vidare information för studenter och alumni samt uppsatsarkiv under fliken "Studenter".


Lyssna, förstå och lära i tid

Den 25 augusti 2016 stod vår avdelning som medarrangör av det välbesökta symposiet "Lyssna, förstå och lära i tid". Vi samlar här länkar till sidor där du kan läsa mer om innehåll och medverkandes upplevelser, samt se föredragen via UR play.

Logopedforum 1

Logopedforum 2

Logopedforum 3

Institutionen för kliniska vetenskaper

Föredragen på UR Play


Kontakt

Avdelningschef 
Jonas Brännström 
Docent

Ekonom
Anna Lindstén Janson
Tel: 046-178531

Postadress 
Lunds universitet
Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi
Skånes universitetssjukhus
221 85 Lund

Internpost 
Hämtställe 32

Besöksadress 
Lasarettsgatan 21
Universitetssjukhuset i Lund

Telefon 
046-172776