lu.se

Experimentell hjärnforskning

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Uppmärksammat fynd blir förstasidesnyhet

2011-06-23

 För första gången visar forskare vid LabExpBr bilder på förändringar i nervcellen i den levande hjärnan under pågående hjärtstopp. Den nya tekniken, 2-fotonmikroksopi, har nyligen installerats vid Wallenberg Neurocentrum med stöd av Vetenskapsrådet, och ger forskarna möjlighet att studera tidsförloppet (under flera månader) av hjärnskadutvecklingen eller sjukdomsförlopp. Fyndet publicerades elektroniskt i Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism. Tidskriftens omslag kommer att prydas av bilder från artikeln.