lu.se

Experimentell hjärnforskning

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Tadeusz Wieloch erhåller anslag från Hjärnfonden

2011-06-23

260 anslagsansökningar inkom till Hjärnfonden inför 2011 års anslagsutdelning varav 30 delades ut. Ett av dessa tilldelades Tadeusz Wieloch för studier av inflammatoriska processers betydelse för återhämtning av hjärnfunktion efter experimentell stroke.