lu.se

Experimentell hjärnforskning

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Stroketerapi kan utvecklas från ny upptäckt

2011-06-22

I en nyligen publicerad artikel i tidskriften Brain visar forskare vid Laboratoriet för Experimentell Hjärnforskning att stimulering av sigma-1 receptor i gnagarmodeller av stroke, förbättrar återhämtning av funktion.

Receptoraktiveringen påskyndar utväxt av nervcellsutskotten och stimulerar astrocyternas transport av molekyler viktiga för reparation av vävnad. En substans som aktiverar sigma-1 receptorn är förnärvarande i klinisk prövning i strokepatient