lu.se

Experimentell hjärnforskning

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

LabExpBr erhåller två anslag från Vetenskapsrådet

2011-11-22

Professor Tadeusz Wieloch och Dr. Karsten Ruscher erhöll projektanslag från Vetenskapsrådet för sin forskning kring mekanismerna vid återhämtning efter stroke.
-Vi är särskilt glada att Karsten Ruscher erhöll anslag från Vetenskapsrådet för första gången, en bekräftelse på hans forsknings höga kvalitet, säger Professor Wieloch.