lu.se

Experimentell hjärnforskning

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Forskningsanslag från KARO BIOs forskningsstiftelse

2011-06-08

Karsten Ruscher har tilldelats ett forskningsanslag som gör det möjligt för oss att studera nya mekanismer vid återhämtning efter stroke. Vi tackar stiftelsen för det generösa anslaget.