lu.se

Experimentell hjärnforskning

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Laboratoriet för Experimentell Hjärnforskning

Forskning på stroke utföres vid Laboratoriet för experimentell hjärnforskning (LabExpBr) vid Lunds Universitet och Universitetssjukhuset i Lund. Forskningen är translationell och omfattar såväl grundforskning som klinisk forskning. Den syftar till att utröna de mekanismer som orsakar cellskada i hjärnan och de processer som medverkar till att hjärnfunktion återställes efter skada. Målet för forskningen är att öka vår förståelse av hjärnans funktion vid sjukdom och att utveckla nya stroketerapier till gagn för patient och anhörig.

Aktuellt

Professor Tadeusz Wieloch och Dr. Karsten Ruscher erhöll projektanslag från Vetenskapsrådet för sin forskning kring mekanismerna vid återhämtning efter stroke.
-Vi är särskilt glada att Karsten Ruscher erhöll anslag från Vetenskapsrådet för första gången, en bekräftelse på hans forsknings höga kvalitet, säger Professor Wieloch.

En ny artikel av LabExpBr med titeln "Levodopa treatment improves functional recovery after experimental stroke" skriven av Ruscher, Kuric och Wieloch, har blivit accepterad för publikation. Stroke, in press.

260 anslagsansökningar inkom till Hjärnfonden inför 2011 års anslagsutdelning varav 30 delades ut. Ett av dessa tilldelades Tadeusz Wieloch för studier av inflammatoriska processers betydelse för återhämtning av hjärnfunktion efter experimentell stroke.

 För första gången visar forskare vid LabExpBr bilder på förändringar i nervcellen i den levande hjärnan under pågående hjärtstopp. Den nya tekniken, 2-fotonmikroksopi, har nyligen installerats vid Wallenberg Neurocentrum med stöd av Vetenskapsrådet, och ger forskarna möjlighet att studera tidsförloppet (under flera månader) av hjärnskadutvecklingen eller sjukdomsförlopp. Fyndet publicerades elektroniskt i Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism. Tidskriftens omslag kommer att prydas av bilder från artikeln.

Kontakt

Wallenberg Neurocentrum
BMC A13
22184 Lund
Telefon +46-46-2220614

stroke gul
stoed stroke
sponsorer

loop2