lu.se

Klinisk neurofysiologi

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Klinisk neurofysiologi

Klinisk neurofysiologi är en diagnostisk disciplin som studerar centrala och perifera nervsystemets funktion.

Vid avdelningen bedrivs forskning om patofysiologiska mekanismer vid sjukdomar och skador i det centrala och perifera nervsystemet.

Forskningsområdena innefattar mitokondriefunktion vid neurodegenerativa tillstånd, inflammation och nervcellsnybildning i samband med epilepsi, olika typer av EEG-registrering för bedömning av hjärnskada efter hjärtstopp eller hos prematura barn och djupelektrodregistrering vid epilepsiutredningar.

Många av forskningsprojekten utgör samarbete med forskargrupper vid andra avdelningar och institutioner där vi bidrar med neurofysiologiska metoder för att studera nervsystemets funktion.

Vi bedriver även utveckling och utvärdering av nya metoder.

Undervisning bedrivs inom grundutbildningen för bl.a. blivande läkare, biomedicinska analytiker, sjukgymnaster och civilingenjörer.

Kontakt

Avdelningschef 
Eskil Elmér
docent

Ekonom
Emil Adamsson
Tel: 046-178531
Mobil: 0703-160721

Postadress 
Lunds universitet
Avdelningen för klinisk neurofysiologi
Universitetssjukhuset
221 85 Lund

Internpost 
Hämtställe 32

Besöksadress 
Getingevägen 4
C-blocket, hisshall B, plan 2
Universitetssjukhuset i Lund

Telefon 
046-173380

Fax 
046-146528