lu.se

Klinisk fysiologi

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Klinisk fysiologi

Klinisk fysiologi är ett ämne där de olika kroppsorganens funktion står i centrum för vår forskning, undervisning liksom för vår insats för en bättre sjukvård.

Grundutbildning bedrivs för bl.a. blivande läkare, sjukgymnaster, civilingenjörer och biomedicinare. Vi ger årligen flera vidareutbildningskurser.

Forskning har stor tyngd inom Klinisk fysiologi. Vi utvecklar och tillämpar moderna tekniker för studium av kroppsorganens funktion. Metoderna bygger på magnetisk resonans (MR), datoranalys av EKG, mätning och analys av tryck, flöden och gaskoncentrationer samt radioaktiva isotopers fördelning i organ (nuklearmedicin). Fokus ligger på hjärtats och lungornas funktion. Internationellt samarbete är av vikt.

Sjukvårdens utveckling är för klinisk fysiologi är ett viktigt mål. Motsvarande sjukvårdsenhet vid Skånes Universitetssjukhus i Lund är Klinisk fysiologi och nuklearmedicin

Kontakt

Avdelningschef 
Håkan Arheden 

Utbildnings och forskningsadm.
Kerstin Brauer

Postadress 
Lunds universitet
Avd för klinisk fysiologi
Skånes Universitetssjukhus, Lund
221 85 Lund
Internt LU: Hämtställe 32
Besöksadress 
Avd för klinisk fysiologi
Skånes Universitetssjukhus, Lund
AB-blocket, hisshall B, plan 2

Telefon: 046 - 17 33 02

Fax: 046 - 15 17 69

Aktuellt