lu.se

Kirurgi

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Kontakt

Avdelningschef: 
Roland Andersson 
 
Forskningsadministratör:
Monica Keidser 
 
Postadress:
Avdelningen för kirurgi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
Internpost:
HS 32

Besöksadress:
Plan 8, C-blocket
Skånes Universitetssjukhus
Lund
 
Telefon: 046-17 11 48
Telefax: 046-17 23 35


Frågor rörande sjukvård eller inneliggande patienter hänvisas till växeln på Skånes Universitets- sjukhus, tel 046-17 10 00.

Sök i LUCAT