lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Reportage

  • Under rubriken presenterar institutionen aktuella och intressanta personer som på ett eller annat sätt är knutna till IKVL. Här finner du också andra reportage med innehåll som har en direkt anknytning till institutionen. Klicka nedan på det reportage du vill läsa.

Felaktig bild av Medicinens historia är vanlig

peter nilsson
Peter Nilsson vid bysten av Karl Petrén vid Centralblockets entré, en känd diabetesläkare från Lund under tidigt 1900-tal. Petrén utgör ett exempel på en läkare som välkomnar det nya, t.ex. insulinbehandlingen 1923, införd samma år som han själv gav ut en stor lärobok om kostbehandling av diabetes när inga läkemedel fanns att tillgå. Bild: Olle Dahlbäck

Enheten för medicinens historia är en av Institutionen för kliniska vetenskaper i Lunds mindre avdelningar, men sett till forskningsfält kanske den bredaste.

– De flesta jag möter förknippar medicinens historia med något museum eller Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet, men det är så mycket mer. Enheten för medicinens historia har ett akademiskt uppdrag vid Lunds universitet. Detta handlar om undervisning, forskning och tredje uppgiften, liksom för andra delar av universitetet, säger Peter Nilsson, professor och avdelningschef vid enheten sedan 1997.

– En annan felaktig uppfattning är att det endast är pensionärer som sysslar med medicinsk historia. Det är flera yngre medarbetare som disputerat i ämnet och just nu har jag tre yngre doktorander på AT- och ST-läkarnivå, så den missuppfattningen vill jag korrigera.


 Äldre artiklar